Aukce pracovních skic Okřídleného šípu

27.11.2021 proběhne v nové výstavní síni EXPO 58 v Praze na Letné aukce šesti pracovních skic “Okřídleného šípu“, jejíž výtěžek by měl projekt navrácení plastiky na budovu Škodova paláce posunout opět o krok vpřed.

Aukci předchází 18.11.2021 rovněž v pavilonu EXPO 58 předaukční výstava a společenský večer CNT. Bude to skvělá příležitost setkat se se zájemci o podporu tohoto projektu, s dlouhodobými podporovateli CNT a k navázání nových kontaktů.

Startujeme nový projekt výměny pracovníků mezi evropskými trusty za finanční podpory programu ERASMUS+

Czech National Trust (CNT) s radostí oznamuje, že již za pár dní odstartuje nový projekt výměny pracovníků mezi jednotlivými evropskými organizacemi soustředícími se ochranu národních kulturních dědictví (Staff Exchanges in European Cultural Heritage Trusts Project). Tento jedinečný projekt bude financován grantem ve výši 71 653 Euro z programu ERASMUS+, vzdělávacího programu Evropské unie podporujícího mobilitu ve všech sférách vzdělávání, kladoucího si za cíl zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikací a dovedností.

Czech National Trust je hlavním koordinátorem celého projektu, který bude zahájen již 7. prosince 2020 a potrvá 18 měsíců, tedy až do 6. června 2022. Partnery projektu jsou organizace soustředící se na ochranu kulturního dědictví (tzv. trusty) napříč Evropou, konkrétně International National Trusts Organisation (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), Národný Trust n.o. (Slovensko), Herita (Belgie), Fondo Ambiente Italiano (Itálie) a National Trust for Scotland (Skotsko).

Celý projekt započne úvodní setkání zástupců všech partnerských organizací v Kroměříži, nedaleko Zdislavic a našeho pilotního projektu – památníku Marie von Ebner-Eschenbach. Mezi naplánované hlavní aktivity projektu dále patří setkání všech účastníků, během kterého proběhne společné školení pracovníků, a konference v Antverpách v březnu 2021, tradičně přitahující účastníky z více než 70 zemí světa, jež bude zastřešena organizací International National Trusts Organisation (INTO).

A jaké jsou hlavní cíle projektu? Projekt výměny pracovníků mezi jednotlivými trusty nabízí odborníkům působících ve výše zmíněných národních trustech jedinečnou příležitost společně získávat nové znalosti a podílet se na vytváření otevřenější a přívětivější atmosféry v celém sektoru ochrany evropského kulturního dědictví. Základním pilířem celého projektu je systém krátkodobých přeložení budoucích lídrů evropských národních trustů na pozice v partnerských trustech, v rámci kterých nabydou nové zkušenosti prostřednictvím tzv. profesního stínování jejich protějšků v odlišných evropských kontextech a podmínkách. Profesní stínování je forma praktické stáže, která spočívá v doprovázení a pozorování jedince při všech jeho profesních aktivitách. Na základě nově nabytých zkušeností z ostatních trustů budou účastníci projektu schopni realizovat projekty rozšiřující přístup do všech segmentů evropské veřejnosti a zároveň přivítají členy trustů z ostatních zemí v rámci výše zmíněného recipročního systému praktických stáží.

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrobka Marie von Ebner-Eschenbach na Kroměřížsku, Foto: Jakub Šnajdr, Zdroj: Meeting Brno

Hrobka Marie von Ebner-Eschenbach na Kroměřížsku, Foto: Jakub Šnajdr, Zdroj: Meeting Brno

Eva Heyd představila projekt Lístek do Nového světa prostřednictvím webináře ve spolupráci s Českým centrem v New Yorku

Ve čtvrtek 10. září proběhl ve spolupráci s Českým centrem v New Yorku webinář představující projekt Lístek do Nového světa, jenž líčí neobyčejné osudy slavných i méně známých českých umělců, kteří byli nuceni odejít na počátku druhé světové války do USA, a zároveň popisuje jejich vliv na tamní kulturní scénu. Jedná se o multimediální projekt, který bude pokračovat jako výstavní projekt v Národní budově právě v Českém centru v New Yorku. Výstava se otevře návštěvníkům na podzim roku 2021.

Diváky touto jedinečnou internetovou besedou mimo Marka Hilde provázela také Eva Heyd, kurátorka projektu Lístek do Nového světa a projektová manažerka CNT. Webináře se účastnili také tři hosté, konkrétně Julia Hammid, Véronique Firkušný a Ladislav Zikmund Lender. Julia Hammid a Véronique Firkušný zavzpomínaly na své mimořádné otce – fotografa a filmového dokumentaristu Alexandra Hammida a klavírního virtuosa Rudolfa Firkušného. Ladislav Zikmund Lender, český historik architektury, pak připomněl osudy a aktivity architekta a inženýra Jaroslava Polívky, který se podílel na některých projektech slavného Franka Lloyda Wrighta. V rámci webináře měli diváci možnost shlédnout také krátký film, který vznikl v produkci naší organizace Czech National Trust.

Více informací o projektu naleznete na stránkách Českého centra v New Yorku.

Záznam celého webináře je k dispozici online:

 

Rožmitálský zámek přivítal první letošní návštěvníky – úspěšné zahájení návštěvnické sezony 2020

Poslední květnový víkend bylo na zámku Rožmitál po dlouhé době opět živo, neboť se zámek poprvé v tomto roce otevřel veřejnosti. Díky komentovaným prohlídkám, které byly součástí programu, měli návštěvníci možnost prohlédnout si téměř celý zámek včetně zámecké věže a dozvědět se i něco z komplikované historie objektu. Komentované prohlídky po celý den doprovázela vystoupení rytířů s Tomášem Trávníčkem na zámeckém nádvoří a návštěvníci, kteří snad i díky krásnému počasí na zámek zavítali v hojném počtu, si mohli navíc vychutnat i živé vystoupení kapely Aurora JaSBand.

Návštěvnická sezona 2020 na zámku Rožmitál byla tímto úspěšně zahájena – zámek se veřejnosti otevírá každou sobotu od 10 do 13 hodin s tím, že komentovaná prohlídka je vždy od 11 hodin. Návštěva zámecké věže, která poskytuje úžasný výhled do krajiny, je samozřejmostí.

Fotografie ze zahájení návštěvnické sezony 2020 si můžete prohlédnout:

Zámek Rožmitál je jedním z CNT projektů, v rámci kterého se snažíme pomoci s úpravami a vyčištěním okolí zámku, nádvoří a v přilehlém parku. Ačkoliv je tolik potřebná rekonstrukce objektu v rukou současného či budoucího majitele objektu, CNT se snaží svým poradenským přispěním vytvořit co nejlepší podmínky pro to, aby majitelé problematickou situaci začali řešit a zámek se tak podařilo zachránit po budoucí generace.

Dobrovolnická práce a Working Holidays v letošním roce

CNT aktivně podporuje dobrovolnictví a v rámci své činnosti zahrnuje do svých aktivit dobrovolnické aktivity. V letošním roce se konalo několik pracovních pobytů a brigád jak v rámci programu Working Holidays, tak v menších jednorázových brigád. Pracovali jsme v zámku Rožmitál pod Třemšínem a u hrobky Marie Ebner Eschenbachové v moravských Zdislavicích.

Podívejte se na naše nové video o pilotním projektu CNT ve Zdislavicích.