Lístek do Nového světa / Ticket to the New World – kalendář akcí / calendar of events

Projekt Lístek do Nového světa připomíná mimořádné představitele československého kulturního života, kteří byli nuceni na počátku druhé světové války opustit republiku. Ve Spojených státech pak během doby významně ovlivnili tamní kulturní scénu. / Ticket to the New World commemorates some prominent representatives of Czechoslovak cultural life, left their home country in the beginning of WWII to the United States, where they later left a significant mark on the US arts scene.

Projekt částečně dokumentuje neobyčejné příběhy a osudy těchto lidí, představuje jejich činnost a tvorbu v USA, mapuje stopy, které tam po nich stále zůstávají a na které můžeme být hrdí. / The project partially documents their unusual stories and fates, introduces their activities and work in the US and traces the legacies they had left their and which we can be proud of.

Program ke stažení zde. / Download the program here.