Z výtěžku veřejné sbírky CNT byly zrekonstruovány historické partitury Mozarta, Beethovena, Schmelzera a dalších skladatelů

Úplně na konci roku 2021 jsme uzavřeli darovací smlouvu s Muzeem Umění Olomouc na částku 62.900,- Kč. Je to většinový výtěžek z veřejné sbírky vedené CNT na restaurování partitur z hudebního archivu v Kroměříži za poslední 3 roky. Hudební archiv má pod správou Muzeum umění Olomouc a takto zrekonstruované historické partitury (např. Mozart, Beethoven, Schmelzer, Biber …) vystavuje a zajišťuje současným hudebníkům z celého světa opisy.

Více informací naleznete v projektu Kroměřížský hudební archiv.

 

Rožmitálský zámek žije!

Jdeme do toho. S odvahou.

CNT se již druhým rokem účastní vzdělávacího projektu s názvem “Posilování kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti”, pořádaným Asociací veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO). Cílem projektu je pomoci menším neziskovým organizacím v rozvoji, účastní se ho 17 malých “neziskovek” a jeho obsahem je mentoring, poradenství a odborné stáže. Doufáme, že nabízené možnosti zvýšení kvalifikace a praxe u zkušenějších dobře využijeme.

#SODVAHOU #JDEMEDOTOHO

 

Jako součást vzdělávacího programu “neziskovek” prošla ředitelka CNT na začátku května jednodenní odbornou stáží v Toulcově dvoře v Praze, který je držitelem certifikátu Značka spolehlivosti: “Prověřená veřejně prospěšná organizace”.

Předsedkyně a projektová manažerka z Toulcova dvora profesionálně zodpověděly seznam otázek, vysvětlily detaily a podělily se o zkušenosti z oblasti financování a řízení projektů, žádostí o granty a dotace, jejich realizace a vyúčtování, oslovování donátorů, práce s dobrovolníky a motivace veřejnosti k zapojování se…

Možnost probrat všechny tyto otázky se zkušenými manažerkami a jejich ochota vysvětlit detaily, strategie a přímo osobní zkušenosti byla velice prospěšná a přínosná. Děkujeme Toulcovu dvoru a AVPO.