Evropský projekt Erasmus+ pro 6 spřátelených trustů ze šesti zemí Evropy se znovu rozjel

Konečně nám Covid dovolil znovu nastartovat mezinárodní projekt výměny expertů ze 6 zemí, který CNT koordinuje společně s INTO. Program zahrnuje čtrnácti denní výměnné studijní pobyty expertů, osobní setkání všech účastníků a vlastníků hostujících nemovitostí či institucí a končí na jaře 2023 konferencí a vydáním společné zprávy o cestě vpřed pro historické nemovitosti v post Covidové době.

Do CNT přijíždí delegáti z Anglického a Skotského National Trustu (NT). CNT vysílá delegáty do Italského a Anglického NT. Tým CNT tvoří Jana Schiebertová, Irena Edwards, Eva Hejdová a Míša Babuková.