Slavíme 5.výročí od založení mezinárodní konferencí v Praze – jak pečovat a financovat kulturní dědictví

Rožmitálská proměna

Na zámku v Rožmitále pod Třemšínem se toho hodně změnilo. A k lepšímu. Přečtěte si a podívejte se, jak to na zámku žije.

Vánoční aukce na podporu návratu Gutfreundova Okřídleného šípu

Získejte hodnotné umělecké dílo, vánoční dárek pro sebe či Vaše blízké a podílejte se tak na návratu slavné plastiky Otto Gutfreunda na jeho původní místo na Paláci Škoda v Praze, Jungmanově ulici.

Už měříme!

Přes 100 let starý meteorologický sloupek v Dejvicích je znovu v provozu! Znovuzrozený sloupek byl 11. 11. 2019 slavnostně odhalen a dělá radost nejen kolemjdoucím.

Rekonstrukce terasy pilotního projektu ve Zdislavicích je téměř v cíli

Příchod zimy sice dokončení rekonstrukce terasy hrobky pozastavil, ale už tam skoro jsme! I přes to jsme toho ale stihli hodně – přečtěte si a podívejte se, co všechno se udělalo a pořádalo.

Nominace na cenu hejtmanky Středočeského kraje pro Evu Heyd

Eva Heyd byla nominována za neúnavnou práci a aktivity za oživení zámku v Rožmitále pod Třemšínem. Zasloužila se o znovuobnovení udržovacích a rekonstrukčních prací na objektu, jeho částečné zpřístupnění veřejnosti a nastartování komunitní činnosti v areálu zámku. Účastní se dobrovolnických brigád, pracuje spolu s ostatními, je nezastupitelnou duší celého projektu. Za relativně krátký čas dokázala k zámku strhnout pozitivní pozornost, zaktivizovat veřejnost, zejména místní komunitu, která práci pro rožmitálský zámek pomalu přebírá na vlastní bedra.

Eva Heyd sice nominaci nakonec v cenu neproměnila. I tak jí ale gratulujeme a jsme na ni pyšní.

CNT má novou ředitelku Vieru Hladišovou

CNT má novou posilu. Od července 2019 nastoupila do týmu CNT na místo ředitelky Viera Hladišová.

Viera zodpovídá za celoroční vedení a koordinaci chodu organizace a celého týmu, kontrolu hospodaření, fundraising, tvorbu personální a grantové politiky.

Po absolvování VŠE působila na různých pozicích v oblasti kultury, vzdělání a školství na národní I mezinárodní úrovni. Své zkušenosti z dlouholeté praxe  ráda uplatní  v organizaci, která je jí  svým posláním blízká.  Jejím životním krédem je rčení : “Ten, kdo odnese horu, začíná nošením malých kamenů”.

Jak se mění proluka Diamant

Pokud jste poslední dobou šli Spálenou ulicí v Praze, možná jste si všimli, že proluka mezi kubistickým domem Diamant a kostelem Nejsvetější Trojice se výrazně proměnila. A jestli ne, máte možnost si o proměně přečíst a podívat se tady!

Pracovní prázdniny v Rožmitále

V srpnu se na zámku v Rožmitále pod Třemšínem sešlo celkem sedm zahraničních účastníků z různých částí Anglie. A i přesto, že se na začátku těchto pracovních prázdnin skupina neznala a zastoupeny byly snad všechny věkové kategorie, vytvořili jsme dohromady i s našimi dobrovolníky fantastický pracovní tým.