Oficiálně jsme zahájili naši činnost!

Dne 18. června jsme oficiálně zahájili naši činnost na slavnostním večeru, pořádaném v historickém prostředí Reform Clubu v Londýně, za účasti Jeho excelence Michaela Žantovského, velvyslance ČR ve Spojeném království, zástupců britského parlamentu, zástupce Ministra kultury ČR Zdeňka Nováka, a řady významných představitelů mezinárodních organizací činných v ochraně památek, včetně CEO britského National Trustu, Sira Simona Jenkinse.

Osobními dopisy vyjádřili svoji podporu Jeho královská Výsost princ z Walesu, Jeho excelence Emil Brix, velvyslanec Rakouska v Londýně, generální ředitelka Britského National Trustu Helen Ghosh, Prezident International National Trusts Organisation Simon Molesworth, a mnoho dalších.

Stavíme na tradici a principech největší britské neziskové organizace The National Trust. Jeho cílem je záchrana a obnova kulturního a přírodního dědictví v ČR.

Dr. Irena Edwards, předsedkyně správní rady Českého národního trustu, řekla: „Naším největším úkolem je zvýšit povědomí českých lidí o kulturním a přírodním dědictví naší země, ale také o památkách, které se nacházejí v místě jejich bydliště, pomoci jim navrátit hrdost na to, co vytvořili naši předkové, a zachovat toto cenné dědictví pro příští generace.“ Dr. Edwards také zdůraznila mezinárodní význam památek v ČR a záměr Českého národního trustu získávat pro jejich obnovu finanční podporu jak doma, tak v zahraničí.

Ředitelka Eva Žallmannová představila pilotní projekt, jímž je rekonstrukce hrobky a kaple Marie von Ebner-Eschenbach ve Zdislavicích u Kroměříže. Plánujeme toto výjimečné místo zrekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti v roce 2016 a připomenout tak 100. výročí úmrtí jedné z nejpozoruhodnějších osobností evropské literatury 19. století, jejíž český původ a mezinárodní význam reprezentují společné kulturní dědictví národů Střední Evropy.

Odkaz na video zde: http://vimeo.com/97903640

Součástí akce byla charitativní sbírka, jejíž výtěžek, 22,000 £ (770.000 Kč) bude použit jako základ prostředků, potřebných k realizaci pilotního projektu.

Odkaz na fotogalerii zde:http://jollythompson.dphoto.com/#/album/83708t

Cíle Českého národního trustu:

  • Nacházet nové zdroje financování obnovy památkových objektů, jejich mobiliáře, zahrad, parků a přírodních území.
  • Propojovat zájmy stávajících organizací působících v památkové péči v ČR a podpořit rozvoj účinné dobrovolnické a dárcovské kultury, zaměřené na záchranu památek a péči o ně, bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem.
  • Působit mezinárodně a propojovat vzdělávací snahy zástupců a správců památkových objektů, odborníků a mladých profesionálů.
  • Navrátit místím komunitám hrdost a povědomí o památkách, podporovat je v tom, aby památky přijali za své, a rozvíjet veřejné aktivity, jejichž cílem je zachování historického dědictví pro příští generace.
  • Prosazovat změnu nepříznivých zákonů, které brání vlastníkům a správcům historických objektů získávat peníze na jejich údržbu a správu takovým způsobem, aby se tyto objekty mohly stát součástí každodenního života lidí a jejich společenství.
Czech National Trust, o.p.s.
Mlýnská brána
Sněmovní náměstí 2
767 01 Kroměříž
+420 603 417 946
info@czechnationaltrust.org
www.czechnationaltrust.org