Podívejte se na naše nové video o pilotním projektu CNT ve Zdislavicích.

CNT v St. Johanns klubu ve Vídni

Zástupci CNT v St. Johanns klubu ve Vídni měli možnost prezentovat naši organizaci a její pilotní projekt. Akce, která se pořádala ve spolupráci s Czech Tourism, se zúčastnila Dr. Irena Edwards, Martin Krčma, Richard Podstatzký a významné osobnosti rakouského kulturního života a byla zahájena českým velvyslancem v Rakousku, panem Janem Sechterem.

Ve dnech 1. – 7. září 2014 přijel do ČR na naše pozvání holandský historik umění, zakladatel INTO a správce zahrad Palais Het Loo pan Johan Carel Bierens de Haan.

Ve dnech 1. – 7. září 2014 přijel do České republiky na pozvání Czech National Trust holandský historik umění, zakladatel mezinárodní organizace národních trustů INTO a správce zahrad Palais Het Loo, jedné z nejvýznamnějších památek zahradního umění v Evropě, pan Johan Carel Bierens de Haan.

Johanovu návštěvu jsme dlouho připravovali a  snažili se, aby si z první návštěvy v České republice odvezl dobré dojmy. Ve spolupráci CNT a Národního centra zahradní kultury Johan Carel vedl odborný seminář, jehož se zúčastnili experti na zahradní umění a pracovníci z památkových objektů z celé ČR, podělil se o své pozitivní dojmy z úspěšně zakončené obnovy Květné zahrady a poskytl cenné praktické rady jak pro další rozvoj památek zahradního umění, tak i pro budoucí činnost naší nedávno vzniklé neziskové organizace – čerpal ze svých bohatých zkušeností dlouholetého člena vedení holandského Gelderland Trustu.

Na konferenci, konané v pátek 4.9. přednesl svůj příspěvek o obnově zahrad Het Loo, v jehož závěru zdůraznil význam hledání nových témat a náplní pro zajištění udržitelnosti historických objektů, ale i parků a zahrad.

V rámci pobytu Johan Carel neopomněl navštívit kroměřížský zámek s jeho impozantními interiéry a špičkovou galerií, zvláštní pozoronost věnoval především nedávno instalované expozici Kabinetu zahradního umění, kde strávil nejvíce času. Uchvátila jej také unikátní knihovna s bohatými archivy dobových publikací o zahradním umění a architektuře.

Budeme se těšit na další spolupráci s touto inspirativní a nesmírně přátelskou osobností.

Profil:
Johan Carel Bierens de Haan je holandský historik umění se zaměřením na historické zahrady. Je hlavním kurátorem jedné z nejvýznamnějších památek v Holandsku – Palace Het Loo. Věnuje se vědecké, publikační a metodické činnosti v oboru historie a obnovy památek zahradního umění. Je zakládajícím členem INTO, místopředsedou Holandské společnosti pro historické zahrady a členem komise a rady Europa Nostra.

Oficiálně jsme zahájili naši činnost!

Dne 18. června jsme oficiálně zahájili naši činnost na slavnostním večeru, pořádaném v historickém prostředí Reform Clubu v Londýně, za účasti Jeho excelence Michaela Žantovského, velvyslance ČR ve Spojeném království, zástupců britského parlamentu, zástupce Ministra kultury ČR Zdeňka Nováka, a řady významných představitelů mezinárodních organizací činných v ochraně památek, včetně CEO britského National Trustu, Sira Simona Jenkinse.

Osobními dopisy vyjádřili svoji podporu Jeho královská Výsost princ z Walesu, Jeho excelence Emil Brix, velvyslanec Rakouska v Londýně, generální ředitelka Britského National Trustu Helen Ghosh, Prezident International National Trusts Organisation Simon Molesworth, a mnoho dalších.

Stavíme na tradici a principech největší britské neziskové organizace The National Trust. Jeho cílem je záchrana a obnova kulturního a přírodního dědictví v ČR.

Dr. Irena Edwards, předsedkyně správní rady Českého národního trustu, řekla: „Naším největším úkolem je zvýšit povědomí českých lidí o kulturním a přírodním dědictví naší země, ale také o památkách, které se nacházejí v místě jejich bydliště, pomoci jim navrátit hrdost na to, co vytvořili naši předkové, a zachovat toto cenné dědictví pro příští generace.“ Dr. Edwards také zdůraznila mezinárodní význam památek v ČR a záměr Českého národního trustu získávat pro jejich obnovu finanční podporu jak doma, tak v zahraničí.

Ředitelka Eva Žallmannová představila pilotní projekt, jímž je rekonstrukce hrobky a kaple Marie von Ebner-Eschenbach ve Zdislavicích u Kroměříže. Plánujeme toto výjimečné místo zrekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti v roce 2016 a připomenout tak 100. výročí úmrtí jedné z nejpozoruhodnějších osobností evropské literatury 19. století, jejíž český původ a mezinárodní význam reprezentují společné kulturní dědictví národů Střední Evropy.

Odkaz na video zde: http://vimeo.com/97903640

Součástí akce byla charitativní sbírka, jejíž výtěžek, 22,000 £ (770.000 Kč) bude použit jako základ prostředků, potřebných k realizaci pilotního projektu.

Odkaz na fotogalerii zde:http://jollythompson.dphoto.com/#/album/83708t

Cíle Českého národního trustu:

  • Nacházet nové zdroje financování obnovy památkových objektů, jejich mobiliáře, zahrad, parků a přírodních území.
  • Propojovat zájmy stávajících organizací působících v památkové péči v ČR a podpořit rozvoj účinné dobrovolnické a dárcovské kultury, zaměřené na záchranu památek a péči o ně, bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem.
  • Působit mezinárodně a propojovat vzdělávací snahy zástupců a správců památkových objektů, odborníků a mladých profesionálů.
  • Navrátit místím komunitám hrdost a povědomí o památkách, podporovat je v tom, aby památky přijali za své, a rozvíjet veřejné aktivity, jejichž cílem je zachování historického dědictví pro příští generace.
  • Prosazovat změnu nepříznivých zákonů, které brání vlastníkům a správcům historických objektů získávat peníze na jejich údržbu a správu takovým způsobem, aby se tyto objekty mohly stát součástí každodenního života lidí a jejich společenství.
Czech National Trust, o.p.s.
Mlýnská brána
Sněmovní náměstí 2
767 01 Kroměříž
+420 603 417 946
info@czechnationaltrust.org
www.czechnationaltrust.org

Taťána le Moigne je poradkyní Czech National Trust pro oblast nových médií

Taťána le Moigne, která vystudovala informatiku na VŠE, pracovala pro nadnárodní korporace Digital Equipment a Microsoft, poté přešla na nadnárodní místa v Mnichově a v Londýně a od roku 2006 šéfuje České pobočce Googlu, se stala naší poradkyní pro oblast nových médií. To je pro nás velká čest! Děkujeme!

Czech National Trust se stal členem INTO

Dne 24.2.2014 byl Czech National Trust předsednictvím International National Trust Organisation přijat za kandidátského člena. Tímto se oficiálně stáváme součástí celosvětové rodiny národních trustů, kam patří například The National Trust (England Wales and Northern Ireland), National Trust of Australia, Heritage Canada – The National Trust, National Trust for Historic Preservation (The United States), Europa Nastra (Belgium), Sumatra Heritage Trust (Indonesia) a další.

INTO – International National Trusts Organisation – je mezinárodní síť národních trustů a podobných nevládních organizací, které jsou po celém světě zakládány se společným cílem chránit a pro další generace zachovávat naše společné dědictví – umělecké i přírodní, hmotné i nehmotné. Prostřednictvím spolupráce, koordinace a přátelství v rámci mezinárodního společenství národních trustů INTO rozvíjí a prosazuje nejlepší postupy v péči o památky, podporuje odborné vzdělávání a zlepšuje postavení jednotlivých organizací, zakládá trusty tam, kde dosud neexistují, a vždy usiluje o prosazování zájmů ochrany celosvětového dědictví.

Více o INTO naleznete zde.