Je to otázkou sounáležitosti

Ambasadoři Českého národního trustu

Irena Edwards

Mnohé z památek v České republice jsou stále v žalostném stavu, ve kterém je zanechala desetiletí „péče“ minulých režimů. Ve Velké Británii jsou památky velmi populární a do péče o ně se zapojuje široká veřejnost. Velmi mi záleží na tom, aby se památkám mé rodné země dostalo pozornosti, jakou zasluhují – proto jsem prosadila vznik Českého národního trustu a intenzivně podporuji jeho činnost.

Irena EdwardsČeská a britská právnička, zakladatelka a předsedkyně správní rady CNT
Meda Mládková

Málokterá země světa se může pyšnit tolika historickými památkami jako Česká republika. Podílet se na jejich zachování je pro mě celoživotní závazek. Je to dědictví, na které můžeme být právem pyšní.

Meda MládkováSběratelka umění, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Muzea Kampahttp://www.museumkampa.cz/
Taťána le Moigne

Zachovat historické dědictví pro příští generace, navrátit místním komunitám hrdost a povědomí o památkách a podporovat je v tom, aby památky přijaly za své – to jsou mé důvody, proč podporuji činnost Českého národního trustu.

Taťána le MoigneŘeditelka české pobočky Google
Oliver Maurice

Celý svůj život jsem zasvětil záchraně a obnově památek. Od začátku mého působení v INTO jsem prosazoval založení organizace Czech National Trust, kterou intenzivně podporuji v zahraničí. Těší mě postupný růst CNT a zejména úspěchy v realizaci pilotního projektu, které jsou v mezinárodním srovnání opravdu mimořádné. Jsem rád, že mohu být součástí této výjimečné skupiny.

Oliver MauriceNěkdejší ředitel National Trust v Anglii, nyní honorární ředitel International National Trusts Organisation, INTO.
Eva Jiřičná

Eva Jiřičná získala řadu ocenění za osobní přístup v oblasti architektury a designu – byl jí udělen titul Královský průmyslový designer, Řád Britského impéria za design, byla zvolena členkou Královské akademie umění a uvedena do Americké síně slávy. Získala čestné doktoráty a profesury na několika univerzitách (například Southampton Institute, VUT Brno, University of Sheffield, VŠUP Praha). V roce 2003 byla zvolena předsedkyní Architectural Association v Londýně. Pracuje v mezinárodních porotách architektonických soutěží a intenzivně přednáší o své práci po celém světě.

Eva JiřičnáSvětoznámá architektka a designérka žijící ve Velké Británii
Václav Girsa

Významný český architekt, celoživotně se zaměřující na obnovu historického stavebního fondu a péči o architektonické památky. Je členem ČKA, OA, ČNK ICOMOS, členem Vědecké rady NPÚ a řady odborných komisí v oblasti památkové péče. Od ledna 2015 je prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS.

Václav GirsaProf. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa památkový architekt, pedagog
Jiří Patočka

Jiří Patočka zastupuje Českou republiku ve Správní radě Collége d´Europe při EU. Je členem vědeckých a akademických rad českých univerzit a odborných institucí. Dále je členem Národního komitétu ICOMOS při UNESCO, kde je činný v sekci pro ekonomizaci kulturních památek, je členem Rady Ministra kultury pro výzkum a členem poradního sboru pro otázky rozvoje Národní galerie.

Jiří PatočkaDoc. Ing. Jiří Patočka, CSc. je ekonom, sociolog a kulturolog zaměřený na památkovou péči a lokální kulturu
Irena Žantovská Murray

Více než čtyřicet let se jako správce velkých architektonických sbírek věnuji studiu a podpoře národních památek, ty v České republice mají pro mne velký význam a ráda přispěji svými profesními zkušenostmi k jejich záchraně a peči o ně. Česká kulturní krajina skýtá mnoho přiležitostí dát nový život klenotům architektonického dědictví a začít znovu vyprávět jejich příběhy.

Irena Žantovská MurrayHistorička a kurátorka architektury, někdejší Sir Banister Fletcher ředitelka sbírek Královského Institutu britských architektů (RIBA)