Je to otázkou sounáležitosti

Ambasadoři Českého národního trustu

Irena Edwards

„Mnohé z památek v České republice jsou stále v žalostném stavu, ve kterém je zanechala desetiletí „péče“ minulých režimů. Ve Velké Británii jsou památky velmi populární a do péče o ně se zapojuje široká veřejnost. Velmi mi záleží na tom, aby se památkám mé rodné země dostalo pozornosti, jakou zasluhují – proto jsem prosadila vznik Českého národního trustu a intenzivně podporuji jeho činnost.”

Irena EdwardsČeská a anglická právnička, zakladatelka a předsedkyně správní rady CNT
Meda Mládková

„Málokterá země světa se může pyšnit tolika historickými památkami jako Česká republika. Podílet se na jejich zachování je pro mě celoživotní závazek. Je to dědictví, na které můžeme být právem pyšní.”

Meda MládkováSběratelka umění, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Muzea KampaMuzeum Kampa
Rt Hon Greg Hands MP
 “Jsem horlivým podporovatelem Czech National Trustu už od jeho založení v Reform Clubu v Londýně v roce 2014. Jsem hrdý na to, že mohu podpořit jeho snahu o vybudování dobrovolnické a dárcovské kultury k zachování českého kulturního dědictví pro budoucí generace.”
Rt Hon Greg Hands MP Britský ministr pro obchodní politiku, konzervativní poslanec za Chelsea a Fulham
Taťána le Moigne

„Zachovat historické dědictví pro příští generace, navrátit místním komunitám hrdost a povědomí o památkách a podporovat je v tom, aby památky přijaly za své – to jsou mé důvody, proč podporuji činnost Českého národního trustu.”

Taťána le MoigneŘeditelka, Google Česká republika, Maďarsko, Rumunsko & SlovenskoGoogle
Oliver Maurice

„Celý svůj život jsem zasvětil záchraně a obnově památek. Od začátku mého působení v INTO jsem prosazoval založení organizace Czech National Trust, kterou intenzivně podporuji v zahraničí. Těší mě postupný růst CNT a zejména úspěchy v realizaci pilotního projektu, které jsou v mezinárodním srovnání opravdu mimořádné. Jsem rád, že mohu být součástí této výjimečné skupiny.”

Oliver MauriceNěkdejší ředitel National Trust v Anglii, nyní honorární ředitel International National Trusts OrganisationINTO
Jose Hlavnicka

“Má rodina je silně spojena se zámkem ve Zdislavicích, hrobkou Marie von Ebner-Eschenbach a českým kulturním dědictvím. Jsem hrdým podporovatelem Czech National Trustu a jeho snah o jeho záchranu.”

Jose HlavnickaPrávník a obchodník
Jiří Patočka

Jiří Patočka zastupuje Českou republiku ve Správní radě Collége d´Europe při EU. Je členem vědeckých a akademických rad českých univerzit a odborných institucí. Dále je členem Národního komitétu ICOMOS při UNESCO, kde je činný v sekci pro ekonomizaci kulturních památek, je členem Rady Ministra kultury pro výzkum a členem poradního sboru pro otázky rozvoje Národní galerie.

Jiří PatočkaEkonom, sociolog a kulturolog zaměřený na památkovou péči a lokální kulturu
Irena Žantovská Murray

„Více než čtyřicet let se jako správce velkých architektonických sbírek věnuji studiu a podpoře národních památek, ty v České republice mají pro mne velký význam a ráda přispěji svými profesními zkušenostmi k jejich záchraně a peči o ně. Česká kulturní krajina skýtá mnoho přiležitostí dát nový život klenotům architektonického dědictví a začít znovu vyprávět jejich příběhy.”

Irena Žantovská MurrayHistorička a kurátorka architektury, někdejší Sir Banister Fletcher ředitelka sbírek Královského Institutu britských architektů (RIBA)
Zdeněk Lukeš

Architekt a historik architektury Zdeněk Lukeš po sametové revoluci působil v kanceláři presidenta a spolupracoval na obnově Pražského Hradu. Byl děkanem Fakulty architektury na Technické Univerzitě v Liberci v letech 2000-2003. Od 2004 učí na pražské pobočce New YSaveork Univerzity. Zdeněk připravil mnoho výstav a je autorem či spoluautorem nesčetně publikací a odborných článků o moderní architektuře.

Zdeněk LukešArchitekt a historik architekturyzdeneklukes.eu
Pavel Fára

„Uvědomujeme si důležitost sociální a profesní odpovědnosti k potřebám naší společnosti, kultury a životního prostředí. Jsme pyšní na to, že můžeme být součástí CNT a jejich projektů.“

DELTA Legal poskytuje právní poradenství ve všech oblastech obchodního práva v České republice a mezinárodně prostřednictvím rozsáhlé sítě spřízněných kanceláří.  DELTA Legal je právním poradcem Czech National  Trustu. Poskytuje mu služby na pro-bono bázi v rámci svých CSR aktivit.

Pavel FáraPartnerDELTA Legal
Václav Girsa

Významný český architekt, celoživotně se zaměřující na obnovu historického stavebního fondu a péči o architektonické památky. Je členem ČKA, OA, ČNK ICOMOS, členem Vědecké rady NPÚ a řady odborných komisí v oblasti památkové péče. Od ledna 2015 je prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS.

Václav GirsaProf. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa památkový architekt, pedagog
Jaroslav Svěcený
„Je mi velkou ctí podpořit smysluplný a krásný projekt, který je plný skvělých myšlenek. Kreativita spojená s pozitivní energií má opravdovou a tvořivou budoucnost! To vše a ještě mnohem více obsahuje Czech National Trust. Těším se v roli patrona na krásnou spolupráci!!!“
Jaroslav SvěcenýHouslista, umělecký ředitel několika mezinárodních hudebních festivalů