Seznamte se s našimi aktivitami

Projekty

Vyberte si projekt, který byste rádi podpořili

Památník Marie Ebnerové z Eschenbachu

Marie Ebnerová z Eschenbachu je považována za jednu z nejvýznamnějších literárních osobností 19. století. Německy píšící spisovatelka českého původu byla po rozpadu Rakouska-Uherska prakticky zcela zapomenuta. Rekonstrukcí její hrobky v rodných Zdislavicích chce Czech National Trust upozornit nejen na literární a kulturní odkaz této výjimečné ženy. Snahou je poukázat i na její vřelý vztah k moravskému venkovu, který byl její celoživotní inspirací, a na mimořádné sociální cítění spočívající v podpoře nadaných dětí a vybudování chudobince a školky v jejím rodišti.

Finanční náročnost projektu

15.225.000 Kč

41%

Číslo transparentního účtu: 270781337 / 0300

Čínský pavilon v Podzámecké zahradě

CNT provozuje sbírku na záchranu Čínského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži, památce UNESCO.

Finanční náročnost projektu

700.000 Kč

18%

Číslo transparentního účtu: 270472892 / 0300

Kroměřížský hudební archiv

CNT provozuje sbírku na podporu hudebního archivu. Výtěžek sbírky bude věnován na restaurování světového unikátu – Sonata Violino Solo Georga Muffata, a dále na nákup prokladového odkyselovacího materiálu.

Finanční náročnost projektu

100.000 Kč

14%

Číslo transparentního účtu: 274955736 / 0300

Náhrobek od Stanislava Suchardy

Czech National Trust se zapojil do projektu Správy pražských hřbitovů, který nabízí k adopci náhrobky významných osobností české historie od uznávaných umělců. CNT se v roce 2017 rozhodlo adoptovat hrob malířky Marie Dostálové, který je dílem českého sochaře Stanislava Suchardy.

Proluka Diamant

CNT usiluje o rekultivaci prostoru mezi kostelem Nejsvětější trojice a domem Emila Králíčka Diamant. V rámci tohoto projektu chce také zrealizovat opravy kubistického orámování barokní plastiky sv. Jana Nepomuckého a znovuoživit kubistickou kašnu, která je umístěna v proluce. Tento prostor má obrovský potenciál stat se klidným místem k odpočinku uprostřed rušného centra Prahy.

Meteorologické sloupky

Vzpomínkou na doby dávno minulé, kdy informace o počasí nebyly každodenní a poměrně snadno dostupnou samozřejmostí, představují meteorologické sloupky. Dva z desítek sloupků, které byly rozeseté po celé republice, se dodnes dochovaly mj. i v Praze. Kamenné sloupky z roku 1914, které sloužily k informování o tlaku a teplotě vzduchu a udávaly také přesný čas, se dochovaly na Masarykově nádraží, před vchodem do hlavní budovy, a v Dejvicích, na rohu Vítězného náměstí s ulicí Buzulucká.

Novoměstská kašna

Funkcionalistická kašna u Tančícího domu smutně stojí vedle sochy Aloise Jiráska a chátrá. Její revitalizace má význam nejen pro samotný objekt, ale především je zásadní pro rekultivaci celého přilehlého okolí.

Plastika Otto Gutfreunda

Pražská skupina Czech National Trust si dala za cíl znovuvytvořit plastiku Otto Gutfreunda, která zdobila atiku pražského Škodova paláce. Tragickou shodou okolností se však byla tato mimořádná socha zničena a trvalo dlouhé roky, než s podařilo nalézt bronzový model, který společně s několika zachovalými skicami a fotografiemi dokumentují její podobu.

Lístek do Nového světa

Czech National Trust na příští rok připravuje výstavu Lístek do Nového světa v rámci oslav vzniku republiky. Akce připomene mimořádné osobnosti meziválečného kulturního života, které byly na počátku druhé světové války nuceny opustit Československo. Název výstavy pak napoví, že jejich druhým domovem se staly Spojené státy, kde významně ovlivnili tamní kulturní scénu.

Letní pracovní pobyty

Czech National Trust podporuje obnovu kulturního dědictví v České Republice. Za tímto účelem pořádáme ve spolupráci s National Trust of England a s vlastníky památek dobrovolnické pracovní pobyty k znovuodhalení historických hodnot, rekonstrukci památek a jejich navrácení do života.

Světelně-kinetická plastika Zdeňka Pešánka

CNT se snaží o obnovu velmi oceňované světelné plastiky Zdeňka Pešánka, českého avantgardního sochaře a architekta považovaného za světového průkopníka kinetismu. Plastika Edisonka se nacházela na markýze budovy Edisonovy transformační stanice (architekt František Albert Libra). Návrat prvku, který dodnes považují výtvarníci, architekti i teoretici za jeden z nejpůsobivějších, by byl významnou událostí mezinárodního významu.

Geodetická věžička Ládví – aktivizace a rekonstrukce

CNT se ve spolupráci s Neolokator.cz snaží o aktivizaci geodetické věžičky v pražském Ládví. Stavba je jednou z devíti zděných měřických věží v České republice z 30. let 20. století. Usilujeme o to, abychom zpřístupnili toto místo veřejnosti a umožnili tak návštěvníkům obdivovat nejen architektonické řešení této ojedinělé stavby, ale také mimořádný výhled do dalekého okolí Prahy.

Beniesova vila

Beniesova vila je jednou z mála stavebních konstrukcí v kubistickém stylu na světě a zároveň jednou z mála dochovaných kubistických staveb v České republice. Postavena pro Michaela Beniese v Litoli v Lysé nad Labem podle návrhu Emila Králíčka, vila byla na počátku tohoto století označena za důležitý architektonický mezník.

Most u Sojovic

Most přes Jizeru u Sojovic (okres Mladá Boleslav) byl postaven v roce 1909 a současně je v majetku středočeského kraje. Jeho nosnost a kapacita dnes již ovšem nevyhovuje a měl by být odstraněn. Jeho demolice by však znamenala ztrátu objektu, který má potenciál být významnou technickou památkou nadregionálního významu.

Zvířetice 3D

Unikátní projekt Zvířetice 3D vznikl jako vize zprostředkovat dávnou, již neexistující skutečnost zámku ve Zvířeticích prostředky virtuální reality a opět spatřit podobu míst, která nenávratně změnila svou původní tvář. Tento projekt formou špičkové počítačové grafiky zobrazuje památku v reálném prostředí tak, jak vypadala v roce 1683, v době svého vrcholného stavebního rozkvětu.