Kroměřížský hudební archiv

Hudební archiv je v současnosti pod správou Arcidiecézního muzea Kroměříž – Muzea umění Olomouc a je jedním z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů na území České republiky. Nejstarší část hudebního archivu tvoří hudebniny z období působení biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Doba jeho působení na kroměřížském zámku je spojena se vznikem biskupské, později arcibiskupské kapely. Právě v této části fondu se nachází hudebniny, které vyžadují nákladné konzervátorské a restaurátorské zásahy.

Výtěžek sbírky bude věnován na restaurování vzácných hudebnin a rukopisů (Biber, Bertali, Schmelzer, Vejvanovský) a dále na nákup prokladového odkyselovacího materiálu.

Fotogalerie

Lokalita

Finanční náročnost projektu

100.000 Kč

75%

Číslo transparentního účtu: 274955736 / 0300

Související aktuality