Kroměřížský hudební archiv

Hudební archiv je v současnosti pod správou Arcidiecézního muzea Kroměříž – Muzea umění Olomouc a je jedním z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů na území České republiky. Nejstarší část hudebního archivu tvoří hudebniny z období působení biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Doba jeho působení na kroměřížském zámku je spojena se vznikem biskupské, později arcibiskupské kapely. Právě v této části fondu se nachází hudebniny, které vyžadují nákladné konzervátorské a restaurátorské zásahy.

Výtěžek sbírky bude věnován na restaurování vzácných hudebnin a rukopisů (Biber, Bertali, Schmelzer, Vejvanovský) a dále na nákup prokladového odkyselovacího materiálu.

V roce 2021 mohla být díky výtěžku sbírky ve výši 62.900,- Kč restaurována další část vzácných partitur (např. Mozart, Beethoven, Schmelzer, Biber …). V restaurátorské dílně Atelier Frank se o to postarala paní Jarmila Franková. O kopie takto zachráněných partitur, uložených v archivu v Kroměříži, pak mohou žádat hudebníci z celého světa.

Do sbírky přispěli zvláště návštěvníci koncertů historické hudby, pořádané na zajímavých místech v kroměřížském zámku a jeho okolí.

 

Fotogalerie

Lokalita

Finanční náročnost projektu

100.000 Kč

75%

Číslo transparentního účtu: 274955736 / 0300

Související aktuality