Meteorologické sloupky

Vzpomínkou na doby dávno minulé, kdy informace o počasí nebyly každodenní a poměrně snadno dostupnou samozřejmostí, představují meteorologické sloupky. Dva z desítek sloupků, které byly rozeseté po celé republice, se dodnes dochovaly mj. i v Praze. Kamenné sloupky z roku 1914, které sloužily k informování o tlaku a teplotě vzduchu a udávaly také přesný čas, se dochovaly na Masarykově nádraží, před vchodem do hlavní budovy, a v Dejvicích, na rohu Vítězného náměstí s ulicí Buzulucká.

Vzhledem k tomu, že jejich funkci nahradily modernější způsoby a technologie, jejich využití a účel se vytratil a sloupky jsou dnes otlučené, posprejované, nefunkční a se zaslepenými okénky. Dnes už kolemjdoucí nemají ani šanci pochopit, k čemu vlastně v daném místě sloupek slouží.

Ve spolupráci s  Magistrátem, s firmou Penta a s meteorologickým ústavem připravujeme rekonstrukci těchto dvou objektů. Umělý kámen je potřeba očistit a opravit. Za skleněnými otvory budou umístěny repliky dobových meteorologických přístrojů a na druhé straně rovněž elektronický displej, který bude udávat další současná měření z meteorologického ústavu jako např. znečištění vzduchu. „Lidé si tak budou moci, prostřednictvím elektronické informace na vhodném zobrazovacím digitálním panelu umístěném z druhé strany sloupu, doplnit údaje poskytované analogovými přístroji, které budou historickými replikami. Na řešení celé obnovy se podílí kromě CNT a ČHMÚ také Magistrát hlavního města Prahy, který zajišťuje stavební rekonstrukci a firma Penta Investments, která sponzoruje vyhotovení replik meteorologických přístrojů“, říká ředitelka CNT Eva Heyd.

Fotogalerie

Lokality

Související aktuality