Slavnostní odhalení obnoveného meteorologického sloupku před Masarykovým nádražím v Praze

Ve čtvrtek 4. února 2021 zástupci Czech National Trustu, Prahy 1, Penta Real Estate a Technologie hlavního města Prahy slavnostně odhalili obnovený meteorologický sloupek před pražským Masarykovým nádražím. Zrekonstruovaný sloupek bude nejen měřit teplotu, vlhkost, tlak či přesný čas, ale díky novému sofistikovanému zařízení bude navíc řídit přilehlou světelnou křižovatku ulic Hybernské a Havlíčkovy.

Jedná se o jeden ze dvou historických meteorologických sloupků, které se z původních několika desítek sloupků po celé České republice na území Prahy dochovaly. Jsme hrdí na to, že jsme jeho obnovu iniciovali právě my.

„Podle některých důkazů odhadujeme, že sloupek pochází pravděpodobně z období těsně před první světovou válkou. Neznáme bohužel přesný počet podobných zařízení, která se v minulém století v Praze nacházela. Podle dochovaných fotografií stával jeden sloupek před automatem Koruna na Václavském náměstí, další na Staroměstském náměstí, jiný na Karlově náměstí. Sloupek v Dejvicích na rohu Vítězného náměstí jsme zrekonstruovali v loňském roce,“ uvedla Eva Heyd, projektová manažerka Czech National Trust.

Městskou část Praha 1 jsme požádali o pomoc při jednání s dotčenými institucemi a orgány. Hlavním dárcem se stala společnost Penta Real Estate, která poskytla finanční dar převyšující částku 100 000 Kč. „Meteorologický sloupek je součástí historie místa, kde připravujeme unikátní moderní výstavbu. Chceme, aby kontrast starých a nových časů byl dokonalý. To je jedním z důvodů, proč důsledně opravujeme i Masarykovo nádraží. Meteosloupek je příjemný detail, který k místu jasně patří,“ doplnil Pavel Streblov, ředitel Penty Real Estate, odpovědný za realizaci projektu architektky Zahy Hadid u Masarykova nádraží i za pomoc městu při úpravě veřejných prostor v jeho okolí.

Obnova sloupku by nebyla možná bez pomoci organizace TSK HMP a společnosti DAP a.s. Akci odborně podpořil také pan Miloslav Černý (tzv. fantom Karlova mostu), pro kterého jsou podobné záchranné akce doslova srdeční záležitostí a který zároveň přislíbil pomoc při odstraňování znečištění sloupku od graffiti. Umělý kámen sloupku byl odborně zrestaurován uměleckými kameníky Ondřejem Jiráskou a Štěpánem Šefrem, kovové části byly obnoveny a doplněny restaurátorskou firmou TOP Restaurant s.r.o. Přístroje uvnitř sloupku pak zrekonstruovala firma Amet, a to za konzultace s pracovníky ČHMÚ. Díky pomoci a vstřícnosti Technologie hlavního města Prahy a TSK HMP se podařilo meteorologický sloupek zrekonstruovat do podoby, kdy může být opět velmi užitečný. Moc děkujeme!

Reportáž České televize o akci ke shlédnutí zde.