Startujeme nový projekt výměny pracovníků mezi evropskými trusty za finanční podpory programu ERASMUS+

Czech National Trust (CNT) s radostí oznamuje, že již za pár dní odstartuje nový projekt výměny pracovníků mezi jednotlivými evropskými organizacemi soustředícími se ochranu národních kulturních dědictví (Staff Exchanges in European Cultural Heritage Trusts Project). Tento jedinečný projekt bude financován grantem ve výši 71 653 Euro z programu ERASMUS+, vzdělávacího programu Evropské unie podporujícího mobilitu ve všech sférách vzdělávání, kladoucího si za cíl zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikací a dovedností.

Czech National Trust je hlavním koordinátorem celého projektu, který bude zahájen již 7. prosince 2020 a potrvá 18 měsíců, tedy až do 6. června 2022. Partnery projektu jsou organizace soustředící se na ochranu kulturního dědictví (tzv. trusty) napříč Evropou, konkrétně International National Trusts Organisation (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), Národný Trust n.o. (Slovensko), Herita (Belgie), Fondo Ambiente Italiano (Itálie) a National Trust for Scotland (Skotsko).

Celý projekt započne úvodní setkání zástupců všech partnerských organizací v Kroměříži, nedaleko Zdislavic a našeho pilotního projektu – památníku Marie von Ebner-Eschenbach. Mezi naplánované hlavní aktivity projektu dále patří setkání všech účastníků, během kterého proběhne společné školení pracovníků, a konference v Antverpách v březnu 2021, tradičně přitahující účastníky z více než 70 zemí světa, jež bude zastřešena organizací International National Trusts Organisation (INTO).

A jaké jsou hlavní cíle projektu? Projekt výměny pracovníků mezi jednotlivými trusty nabízí odborníkům působících ve výše zmíněných národních trustech jedinečnou příležitost společně získávat nové znalosti a podílet se na vytváření otevřenější a přívětivější atmosféry v celém sektoru ochrany evropského kulturního dědictví. Základním pilířem celého projektu je systém krátkodobých přeložení budoucích lídrů evropských národních trustů na pozice v partnerských trustech, v rámci kterých nabydou nové zkušenosti prostřednictvím tzv. profesního stínování jejich protějšků v odlišných evropských kontextech a podmínkách. Profesní stínování je forma praktické stáže, která spočívá v doprovázení a pozorování jedince při všech jeho profesních aktivitách. Na základě nově nabytých zkušeností z ostatních trustů budou účastníci projektu schopni realizovat projekty rozšiřující přístup do všech segmentů evropské veřejnosti a zároveň přivítají členy trustů z ostatních zemí v rámci výše zmíněného recipročního systému praktických stáží.

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrobka Marie von Ebner-Eschenbach na Kroměřížsku, Foto: Jakub Šnajdr, Zdroj: Meeting Brno

Hrobka Marie von Ebner-Eschenbach na Kroměřížsku, Foto: Jakub Šnajdr, Zdroj: Meeting Brno

Zdislavické proměny (Památník Marie von Ebner-Eschenbach): zrestaurovaná zadní terasa a přístup do kaple vypadají parádně!