Eva Heyd představila projekt Lístek do Nového světa prostřednictvím webináře ve spolupráci s Českým centrem v New Yorku

Ve čtvrtek 10. září proběhl ve spolupráci s Českým centrem v New Yorku webinář představující projekt Lístek do Nového světa, jenž líčí neobyčejné osudy slavných i méně známých českých umělců, kteří byli nuceni odejít na počátku druhé světové války do USA, a zároveň popisuje jejich vliv na tamní kulturní scénu. Jedná se o multimediální projekt, který bude pokračovat jako výstavní projekt v Národní budově právě v Českém centru v New Yorku. Výstava se otevře návštěvníkům na podzim roku 2021.

Diváky touto jedinečnou internetovou besedou mimo Marka Hilde provázela také Eva Heyd, kurátorka projektu Lístek do Nového světa a projektová manažerka CNT. Webináře se účastnili také tři hosté, konkrétně Julia Hammid, Véronique Firkušný a Ladislav Zikmund Lender. Julia Hammid a Véronique Firkušný zavzpomínaly na své mimořádné otce – fotografa a filmového dokumentaristu Alexandra Hammida a klavírního virtuosa Rudolfa Firkušného. Ladislav Zikmund Lender, český historik architektury, pak připomněl osudy a aktivity architekta a inženýra Jaroslava Polívky, který se podílel na některých projektech slavného Franka Lloyda Wrighta. V rámci webináře měli diváci možnost shlédnout také krátký film, který vznikl v produkci naší organizace Czech National Trust.

Více informací o projektu naleznete na stránkách Českého centra v New Yorku.

Záznam celého webináře je k dispozici online:

 

Moravští bratři

Moravští bratři, jinak také zvaní Moravané, jsou duchovními následovníky Jednoty bratrské, kteří pro svou víru emigrovali v první polovině 18. století ze severní Moravy do Saska, kde si založili město Herrnhut, česky Ochranov. Odtamtud poté vysílali své misie do všech koutů světa. Dostali se tak i do Spojených států amerických, kde založili město Betlehem a aktivní byli mimo jiné i ve městě Salem ve státě Virginia.

Továrna Elias Palme

Továrna Elias Palme se nachází v Kamenickém Šenově, mezi Novým Borem a Českou Kamenicí. Od poloviny 17. století se v tomto kraji začalo vyrábět a opracovávat sklo. Rod Kinských v Novém Boru pak také založil dodnes fungující sklářskou školu. Kromě rodiny Kinských v oblasti také žily rodiny Kreybichových a Palmeových, které se věnovali především výrobě a exportu sklářských produktů. Josef Palme v Kamenickém Šenově započal výrobu lustrů se skleněnými ověsky a jeho syn Elias Palme výrobu ještě rozšířil a nechal postavit novou továrnu. Ta byla v roce 1905 doplněna ještě o další objekt s průčelím v secesním stylu podle návrhu neznámého architekta.

World Monuments Fund

World Monuments Fund (WMF) je nezisková organizace založená v roce 1965 skupinou lidí, kteří si začali uvědomovat stále více se zrychlující proces destrukce významných pamětihodností napříč celým světem a rozhodli se jim věnovat.

WMF je již po více než půl století propagátorem památkové péče, upozorňuje na důležitost uchovávání nenahraditelných kulturních cenností, jak architektonicky významných míst ze všech období lidské civilizace, tak i jedinečných kulturních a společenských zvyklostí a tradičních řemesel.

Všechny kulturní poklady, nejen ty, které byly svěřeny do péče právě WMF, jsou dnes pod neustálým útokem negativních vlivů, jako je čas, nedostatečná péče a zanedbávání míst, přírodní živly, či sám člověk a jeho aktivity. Zemětřesení, záplavy, války nebo převraty nelze jednoduše předvídat. Pokud se však stanou, WMF je schopné ihned jednat, rychle zhodnotit rozsah poškození a ujmout se okamžité záchrany a pomoci na vypracování plánu na oživení.

Ochrana kulturního dědictví byla od založení WMF její primární misí a společně s lokálními partnery poskytuje finanční a technickou podporu projektům věnujícím se uchovávání, restaurování i řízení a správu objektů se zaměřením na dlouhodobou udržitelnost. Od počátku své existence se WMF podařilo podpořit více než 600 projektů v 90 státech světa. Dnes společně s přidruženými organizacemi sídlícími v Anglii, Indii, Perú, Portugalsku a Španělsku WMF sponzoruje projekty na záchranu kulturního dědictví po celém světě.

WMF se vesvé činnosti taktéž zaměřuje na lokální obyvatele v okolí historických míst, pracuje s komunitami, a to za účelem budování ekonomické a technické infrastruktury, která je potřebná k ochraně a zachování míst v dobrém stavu pro budoucí generace. V případech, kdy k dispozici není dostatek lokálních zdrojů, utváří WMF týmy složené z mezinárodních specialistů, kteří vedou pilotní projekty, organizují tréninkové programy a plánují strategii dlouhodobého spravování a řízení daného projektu.

Jedním z hlavních programů World Monuments Fund je World Monuments Watch. Jedná se o seznam památek, který je zveřejňován každé 2 roky. Organizace z celého světa mají možnost do programu nominovat projekty, které by zasloužily pozornost. Ze všech přihlášek pak vybírá odborná komise. Czech National Trust v loňském roce přihlásil projekty: Beniessovu vilu v Litoli a usedlost Cibulka v Košířích. Do výběru sta památek se naše tipy letos nedostaly, ale CNT má v plánu dále na české pamětihodnosti WMF upozorňovat i v nadcházejících letech.