Moravští bratři, jinak také zvaní Moravané, jsou duchovními následovníky Jednoty bratrské, kteří pro svou víru emigrovali v první polovině 18. století ze severní Moravy do Saska, kde si založili město Herrnhut, česky Ochranov. Odtamtud poté vysílali své misie do všech koutů světa.

Městečko Herrnhut, bylo založeno r.1722 na panství hraběte Zinzendorfa tesařem ze Ženklavy Kristianem Davidem. 350 km dlouhou cestu ze Suchdola do Herrnhutu se těm nejzdatnějším dařilo absolvovat asi za 11 dnů. Někteří byli cestou chyceni, vráceni a zemřeli na galejích. Přesto se mnozí vraceli zpět pro své sourozence, rodiče a přátele. Kristian David ji absolvoval desetkrát.

Suchdolská komunita založila Muzeum Moravských bratří v zachovalé usedlosti moravského Kravařska s uzavřeným dvorem, obytnou budovou vpravo a hospodářskými budovami vlevo.

V přízemí se nachází expozice o událostech, které předcházely hromadnému exilu za doby protireformace. Výminek je věnován osobnostem: David Nitschmann první biskup Jednoty bratrské, Melchior Zeisberger, Johann Münster. Ve stodole je umístěna expozice „Do všech končin světa“ o velkém misijním díle Moravanů: Evropa, Sev.Amerika, Jižní Amerika, Asie, Afrika, Polární oblasti.

Ve Spojených státech amerických založili Moravští bratři město Betlehem a aktivní byli mimo jiné i ve městě Salem ve státě Virginia. V tomto městě dnes také působí a na svém projektu pracuje newyorská kulturní konzultantská organizace Twisted Preservation, která je známá svým experimentálním a výzkumným přístupem k managementu muzejních institucí. Zaměřuje se na široké spektrum aktivit – management neziskových organizací, provoz, zapojování místních komunit, kurátorství současného umění a správa objektů kulturního dědictví.

Hlavní osobností této organizace je Franklin Vagnone, archeolog a antropolog, který vyučoval na mnohých zahraničních univerzitách a přednášel na konferencích pořádaných na kulturních památkách, v muzeích a komunitních organizacích. V oblasti inovačního a podnikatelského neziskového řízení vypracoval Franklin Vagnone různé strategie, které transformují instituce; podporují inovativní myšlení, díky čemuž se následně daří zvyšovat provozní funkčnost; zapojovat nové publikum; a zvyšovat návštěvnost a podporovat fundraising.

Franklin Vagnone je autorem blogu One Night Stand, prostřednictvím kterého se snaží popularizovat mnohé objekty ve správě Národních trustů tím, že v nich stráví noc, aby tak lépe pronikl do atmosféry domu a poznal účel, k němuž byly domy původně určeny. Je zároveň spoluautorem Anarchistického průvodce muzeí historických domů s Deborhou Ryanovou. Kniha se věnuje inovativním konceptům, které pomáhají kulturním institucím zvyšovat zájem publika a pracovat se zkušenostmi návštěvníků.

Jelikož věříme, že spoluprací těchto svou subjektů by mohl vzniknout velice zajímavý projekt, Czech National Trust se v roli platformy pokusí poskytnout co možná nejlepší zázemí pro propojení těchto dvou organizací.