Brilantní animovaný film o Marii Ebnerové z Eschenbachu – pomůže nám dostat hrdinku do českých učebnic?

Zdislavické proměny (Památník Marie Ebnerové z Eschenbachu): restaurujeme a transformujeme původní skleník na návštěvnické a dobrovolnické zázemí

Dar bratrů Novotných podpořil náš záměr navrátit Gutfreundův Okřídlený šíp zpět na střechu Škodova paláce