Dar bratrů Novotných podpořil náš záměr navrátit Gutfreundův Okřídlený šíp zpět na střechu Škodova paláce

Originální plastika Okřídlený šíp z dílny Otty Gutfreunda zdobila střechu Škodova paláce až do šedesátých let dvacátého století, kdy musela být z technických důvodů sejmuta a poté se nenávratně ztratila. Czech National Trust se snaží navrátit na původní místo její kopii v rámci svých dlouhodobých projektů. Za velkorysý dar šesti kreseb Otty Gutfreunda, jež dokumentují různé fáze vývoje podoby této monumentální plastiky, vděčíme Tomášovi a Michalovi Novotným, potomkům Otto Gutfreunda, kterým bychom tímto chtěli srdečně poděkovat. Tyto jedinečné nákresy nám totiž velmi pomohou v našem úsilí!

Pokud se vám tento projekt líbí, můžete na něj přispět online prostřednictvím tohoto odkazu.