Zdislavické proměny (Památník Marie von Ebner-Eschenbach): restaurujeme a transformujeme původní skleník na návštěvnické a dobrovolnické zázemí

V parku našeho pilotního projektu ve Zdislavicích restaurujeme skleník z přelomu minulého století. Zcela rozpadlou stavbu jsme objevili při čištění bývalého anglického parku o rozloze dvou hektarů od více než padesátiletého nánosu náletových dřevin a dalšího porostu.

Děkujeme tímto všem dobrovolníkům a zvláště pak Mgr. A. Vítu Lukasovi, architektovi a členovi správní rady CNT, který nám zdarma vytvořil celý projekt, a našemu zdislavickému sousedovi a podporovateli, majiteli zdislavického zámku, který nám na pozemek zavedl vodu a elektřinu. Těšíme se, že rok 2021 už nám konečně dovolí znovu organizovat mezinárodní dobrovolnické pracovní pobyty a pohnout s celým projektem ještě dál.

A co to bude? Dobrovolnické a návštěvnické zázemí – místo na kávu a buchtu pro naše dobrovolníky a návštěvníky, místo pro kapelu a koncerty, pro malou výstavu, přednášku, večírek, vánoční besídku či jiné kulturní akce … prostě místo pro setkání s místní komunitou!

Pokud se vám tento projekt líbí, přijďte nám pomoct v rámci dobrovolnických akcí či nám na projekt přispějte prostřednictvím našeho účtu na webu. Za jakoukoliv pomoc budeme moc vděčni!