Brilantní animovaný film o Marii von Ebner-Eschenbach – pomůže nám dostat hrdinku do českých učebnic?

Covidový grant od organizace INTO, určený na propagaci naší práce a dlouhodobých cílů, jsme použili na produkci krátkého animovaného filmu o Marii von Ebner-Eschenbach – slavné spisovatelce českého původu, jejíž zdislavický památník restaurujeme a kterou doufáme dostat zpět do českých učebnic, kam beze sporu patří.

Tento brilantní animovaný film vytvořila mezinárodně oceňovaná česká animátorka žijící v Londýně, Dora Martinková. Dora pracuje především na animovaných filmech na témata, jako jsou památky, historické osobnosti a historická místa a pověsti kolem nich, a to všechno hlavně s dětmi na základních školách. Mimo to se ale také často zaměřuje na téma velmi blízké jejímu srdci, a sice na životní prostředí.

Film najdete ke shlédnutí zde.