Majitelé nestátních památek v České republice zakládají novou asociaci ANOPA

Majitelé nestátních otevřených památek v České republice založili novou asociaci ANOPA (Asociace nestátních otevřených památek), kladoucí si za cíl celkové zastupování zájmů tohoto typu památek, a to především v souvislosti s vyjednáváním s českým státem a efektivnější propagací. Nestátní otevřené památky jsou zákonem chráněné památky přístupné veřejnosti, jež jsou existenčně závislé na příjmech z cestovního ruchu. Ačkoliv ve svých regionech mnohdy představují hlavní turistické destinace, podle signatářů zakládací listiny ANOPA jsou z pohledu státní podpory opomíjeny.

Zakládací listinu na Arcibiskupském zámku v Kroměříži podepsali zástupci vybraných památek, konkrétně:

  • Josef Nuzík, biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze, za kroměřížský zámek a Podzámeckou zahradu
  • Kateřina Šrámková, majitelka zámku Loučeň
  • starosta Brandýsa nad Labem Vlastimil Picek (Podpora občanů) za zámek v Brandýse nad Labem
  • Francesco Kinský dal Borgo, rodinný správce zámku Karlova Koruna a hradu Kost
  • Miloš Dempír, ředitel hradu Svojanov a vlastník zámku Poláky
  • Petr Lukas, zakladatel iniciativy Objevuj památky

V současné době pandemie koronaviru si výše zmínění členové od iniciativy ANOPA slibují především lepší pozici při vyjednávání o státních kompenzacích – na rozdíl od státních hradů a zámků, které kvůli nucenému uzavření v souvislosti s vládními koronavirovými opatřeními dostaly od státu kompenzace za vstupné, totiž majitelé nestátních památek kompenzace za vstupné nedostali. Iniciátoři si od vzniku asociace dále slibují také lepší propagaci památek a budou usilovat i o co nejrychlejší otevření památek v nové turistické sezoně.

Zdroj: Česká televize

Více informací, včetně krátkých vyjádření signatářů, naleznete na webu České televize zde.

Autor: Dalibor Gluck, Zdroj: ČTK

Nový projekt: Malé poklady pražských ulic

V Praze vznikla nová skupina dobrovolníků CNT, která se soustřeďuje na záchranu kulturního dědictví v hlavním městě.

Její členové zde plánují celou řadu významných aktivit.  Jednou z nich je řada projektů, které se zabývají opravou a rekonstrukcí drobných uličních architektonických prvků, náhradou některých zmizelých sochařských objektů a rekultivací částí uličního prostoru. Kurátorem skupiny projektů je architekt a historik umění Zdeněk Lukeš.

Více o Malých pokladech pražských ulic zde.

gems2

Záchrana Čínského pavilonku

Czech National Trust věnoval 122 tisíc Kč na záchranu Čínského pavilonu, romantické stavby v Podzámecké zahradě v Kroměříži, památce UNESCO.
Částka je dosavadním výtěžkem veřejné sbírky, kterou pro tuto památku pořádá CNT ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, dary se shromažďují na transparentním účtu ČSOB č. 270472892 / 0300. Sbírka stále pokračuje, cílová částka byla stanovena na 700 tisíc Kč.
Letošní zimu, která mohla být jeho poslední, pavilonek přečká v bezpečí a to i díky nám – v těchto dnech byla dokončena první fáze záchrany – statické zabezpečení a základní sanace konstrukcí v hodnotě přes 250 tisíc Kč. Jsme hrdí na to, že naše sbírka pokryla téměř polovinu této částky a děkujeme všem dárcům, kteří na záchranu přispěli.

Benefiční koncerty v Arcibiskupském zámku v Kroměříži zajistily záchranu unikátního hudebního rukopisu

historický notový záznam Sonata Violino Solo

Dne 6. srpna byl ukončen cyklus benefičních koncertů na podporu kroměřížskému hudebnímu archivu, který je jedním z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů na území České republiky. Dvě komorní vystoupení se uskutečnila v exkluzivním prostředí sálů, které si běžně návštěvník nemůže užít jinak, než při klasické prohlídce, tedy v Trůním sále a Obrazárně zámku. Na největším z koncertů, který se uskutečnil ve Sněmovním sále, si mohli posluchači vychutnat atraktivní vystoupení Ivy Bittové. Téměř 200 návštěvníků přispělo, spolu s účinkujícími, úctyhodných 20. 805,- Kč za což je nutné upřímně poděkovat. Částka předčila naše očekávání a věříme, že dárci nebudou litovat důvěry, kterou nás svým darem poctili.

Pořadatel cyklu benefičních koncertů, Muzeum umění Olomouc, spolu s partnery projektu, kterými byly Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, spolek Hudební lahůdky z.s. a Czech National Trust o.p.s., využijí výtěžek z koncertů, který doposud činí 20.802,- Kč, na restaurování notového zápisu – Sonata Violino Solo Georga Muffata, světového unikátu z roku 1677. Skladba představuje jedinou dosud známou houslovou sonátu tohoto významného autora a je uložen právě na kroměřížském Arcibiskupském zámku. Především bude provedeno odkyselení papíru, zafixovány postižené části rukopisu a budou zajištěny podmínky pro to, aby byl tento skvost zachován pro další generace.

Koncerty probíhaly 14. června, 25. července a 6. srpna v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži a svou účastí vyjádřili podporu Iva Bittová, Jan Čižmář, soubor Plaisirs de Musique složený z uznávaných zahraničních interpretů, polský soubor staré hudby {oh!} – orkiestra historyczna. Záštitu nad koncerty převzal Ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman a starosta Města Kroměříže Jaroslav Němec.

Veřejná sbírka organizovaná obecně prospěšnou společností Czech National Trust, která zřídila pro tyto účely transparentní účet (274955736/0300) a začlenila sbírku mezi svoje hlavní projekty, je dále otevřena. Shromážděné dary budou dále sloužit k záchraně kroměřížských unikátů.

Dramaturgii koncertního cyklu zajišťovali Mgr. Kateřina Fajtlová (MUO Olomouc), kurátor hudební sbírky v Kroměříži a Martin Krčma (NPÚ Kroměříž), kastelán Arcibiskupského zámku a zahrad.

Mgr. Kateřina Fajtlová, fajtlova@olmuart.cz, 604 271 447

Ing. Martin Krčma, krcma.martin@npu.cz, 725173391

Hrobka Marie von Ebner-Eschenbach

Německy píšící spisovatelka českého původu Marie von Ebner-Eschenbach je považována za jednu z nejvýznamnějších literárních osobností 19. století. V Rakousku oslavovaná, u nás prakticky neznámá. Rekonstrukcí její hrobky v rodných Zdislavicích chceme na tento odkaz upozornit a důstojně připomenout 100. výročí jejího úmrtí v roce 2016.

Číst dál