Development News: Památky pro všechny a navždy

V červencovém čísle časopisu Development News vyšel článek o naší mezinárodní konferenci Ochrana národního dědictví. Článek v čestině i angličtine si můžete přečíst zde.

Rozhovor s Irenou Edwards v Xantypě

Nový smysl starým hodnotám – pod tímto titulkem vyšel v říjnovém čísle časopisu Xantypa rozhovor s předsedkyní správní rady CNT paní Irenou Edwards o její činnosti v organizaci, ale i o jejím vzrušujícím životě a práci.

Rozhovor najdete zde.

 

Lidové noviny o našem pilotním projektu

20160312_lidovky

CNT v Radiožurnálu

Irena Edwards hovoří s Lucií Výbornou v Radiožurnálu o vzniku, cílech a projektech CNT . Rozhovor z 29.1.2016 si můžete poslechnout zde:

 

 

Ve dnech 1. – 7. září 2014 přijel do ČR na naše pozvání holandský historik umění, zakladatel INTO a správce zahrad Palais Het Loo pan Johan Carel Bierens de Haan.

Ve dnech 1. – 7. září 2014 přijel do České republiky na pozvání Czech National Trust holandský historik umění, zakladatel mezinárodní organizace národních trustů INTO a správce zahrad Palais Het Loo, jedné z nejvýznamnějších památek zahradního umění v Evropě, pan Johan Carel Bierens de Haan.

Johanovu návštěvu jsme dlouho připravovali a  snažili se, aby si z první návštěvy v České republice odvezl dobré dojmy. Ve spolupráci CNT a Národního centra zahradní kultury Johan Carel vedl odborný seminář, jehož se zúčastnili experti na zahradní umění a pracovníci z památkových objektů z celé ČR, podělil se o své pozitivní dojmy z úspěšně zakončené obnovy Květné zahrady a poskytl cenné praktické rady jak pro další rozvoj památek zahradního umění, tak i pro budoucí činnost naší nedávno vzniklé neziskové organizace – čerpal ze svých bohatých zkušeností dlouholetého člena vedení holandského Gelderland Trustu.

Na konferenci, konané v pátek 4.9. přednesl svůj příspěvek o obnově zahrad Het Loo, v jehož závěru zdůraznil význam hledání nových témat a náplní pro zajištění udržitelnosti historických objektů, ale i parků a zahrad.

V rámci pobytu Johan Carel neopomněl navštívit kroměřížský zámek s jeho impozantními interiéry a špičkovou galerií, zvláštní pozoronost věnoval především nedávno instalované expozici Kabinetu zahradního umění, kde strávil nejvíce času. Uchvátila jej také unikátní knihovna s bohatými archivy dobových publikací o zahradním umění a architektuře.

Budeme se těšit na další spolupráci s touto inspirativní a nesmírně přátelskou osobností.

Profil:
Johan Carel Bierens de Haan je holandský historik umění se zaměřením na historické zahrady. Je hlavním kurátorem jedné z nejvýznamnějších památek v Holandsku – Palace Het Loo. Věnuje se vědecké, publikační a metodické činnosti v oboru historie a obnovy památek zahradního umění. Je zakládajícím členem INTO, místopředsedou Holandské společnosti pro historické zahrady a členem komise a rady Europa Nostra.

O prvním zářijovém víkendu byla po dvouleté rekonstrukci veřejnosti slavnostně otevřena Květná zahrada v Kroměříži

O prvním zářijovém víkendu byla po dvouleté rekonstrukci veřejnosti slavnostně otevřena Květná zahrada v Kroměříži. Záměrem obnovy bylo navrácení zahrady do podoby, jakou měla ve druhé polovině 17. století. Návštěvníkům je poprvé v historii zpřístupněn Králičí kopec, oranžerie či Ptáčnice. Mimo to mohou obdivovat také Holandskou zahradu, Pstruží rybníky a nový pěstební skleník. Revitalizace zahrady za 226 milionů korun byla financována z evropských fondů.
Symbolickým přestřižením pásky zahradu slavnostně otevřeli premiér Bohuslav Sobotka, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, ministr kultury Daniel Herman, starostka Kroměříže Daniela Hebnarová a ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup.
Zároveň byla dokončena výstavba Národního centra zahradní kultury v Kroměříži, která byla započata před čtyřmi lety. Komplex v rámci svého edukačního programu nabídne odborníkům z celého světa unikátní možnost prohloubit si své znalosti v oblasti péče o historické parky a zahrady. Vybudování areálu Národního centra zahradní kultury si vyžádalo evropskou dotaci ve výši 337 milionů korun.
Po celý víkend byl pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program v barokním stylu včetně divadelních her, opery a ohňostroje.

V pátek 5.9. 2014 proběhla v rámci Slavnostního otevření Květné zahrady mezinárodní odborná konference, jejímž tématem byla rekonstrukce Květné zahrady

V pátek 5.9.2014 proběhla v nově zrekonstruované oranžerii v kroměřížské Květné zahradě mezinárodní konference, jejímž tématem byla rekonstrukce Květné zahrady. Jednotliví mluvčí prezentovali průběh a výsledky prací, které byly součástí projektu celkové obnovy této významné památky zahradního umění. Příspěvky se věnovaly archeologickému a stavebně-historickému průzkumu, projektové přípravě, architektonické koncepci, ale také výběru použitých materiálů, technik a postupů.

Na konferenci přijali pozvání, které zprostředkoval Czech National Trust, významní zahraniční hosté – historik umění Michael Symes z Velké Británie, který přednesl příspěvek o slavné anglické zahradě a komponované krajině v Painshill, a holandský expert Johan Carel Bierens de Haan, jehož přednáška se týkala zkušeností s obnovou zahrad při Palais Het Loo. Oba hosté se zúčastnili bohatého doprovodného programu, který zahrnoval komentované prohlídky nově otevírané Květné zahrady, kulturního programu, pořádaného v rámci festivalu Hortus Magicus, ale i komorního posezení u vína v Arcibiskupských vinných sklepích spolu s přáteli a příznivci Czech National Trust.

Michael Symes:
Anglický specialista na historické zahrady, zejména na díla zahradního umění 18. století. Je univerzitním pedagogem, autorem řady odborných i populárně-naučných publikací o historických zahradách, věnuje se vědecké práci a publikuje odborné texty. Je členem rady Společnosti pro historické zahrady (Garden History Society).

Johan Carel Bierens de Haan:
Holandský historik umění se zaměřením na historické zahrady. Je hlavním kurátorem jedné z nejvýznamnějších památek v Holandsku – Palace Het Loo. Věnuje se vědecké, publikační a metodické činnosti v oboru historie a obnovy památek zahradního umění. Je zakládajícím členem INTO, místopředsedou Holandské společnosti pro historické zahrady a členem komise a rady Europa Nostra.

Hortus Magicus 2014 a Mezinárodní odborná konference

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Slavnostní otevření Květné zahrady v Kroměříži, jehož součástí je i Mezinárodní odborná konference, na které se vší hrdostí participujeme i my. Naše pozvání přijali profesionálové a zahradní architekti ze zahraničí. Jsou jimi profesor Johan Carel Bierens de Haan z Nizozemska a autor knihy Obnova zahrady v Painshill Michael Symes z Velké Británie. Naším úkolem bude postarat se o jejich program během pobytu v Kroměříži, provést je a ukázat jim nejen krásy Kroměříže.

První zářijový víkend, tedy 6. – 7. 9. 2014 se návštěvníkům slavnostně otevřou dveře do obnovené Květné zahrady v Kroměříži. Díky projektu, který byl financován z evropských fondů, budou mít návštěvníci zahrady možnost obdivovat Králičí kopec, Ptáčnici, Holandskou a Pomerančovou zahradu, ale také Pstruží rybníky a nový pěstební skleník.

Dokončením rekonstrukce Květné zahrady bude završena realizační fáze projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži (NCZK), který byl zahájen v roce 2010 a z Integrovaného operačního programu „Vracíme památky do života“ získal celkovou dotaci ve výši téměř 337 milionů korun.

Slavnosti HORTUS MAGICUS s podtitulem Festival barokní kultury v kroměřížském Libosadu představí radovánky našich předků v autentických prostorách rekonstruované Květné zahrady, jedné z památek UNESCO v Kroměříži. Barokní hudba a opera v novodobých premiérách, divadlo čerpající z původních raně novověkých her, barokní imaginace jako světelná hra a ohňostroj dle původní ikonografie a konečně hry, neodmyslitelně patřící k místu trávení volného času – Libosadu. Nahlédněte s námi dobu alonžových paruk, hedvábných punčoch, brokátů a krajek!

 

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ KVĚTNÉ ZAHRADY

PÁTEK 5. 9. 2014

10.00 – 16.00 Konference NCZK (pro registrované hosty) / Studený skleník/ Podrobný program konference níže

16.00 – 17.30 Komentovaná prohlídka (pro registrované hosty) / Čestný dvůr Květné zahrady

19.00 – 20.30 Hudba | Societas Incognitorum: Barokní květy kroměřížského hudebního archivu / Kostel sv. Mořice
SOBOTA 6. 9. 2014 9.00–22.00

STÁLÝ PROGRAM

10.00 – 17.00 Hry / Ateliér alegorie (Králičí kopec), Ateliér geometrie (Lví fontána), Ateliér tance (Holandská zahrada), Bludiště (Bludiště), Hra v kuželky (Kuželna), Mozaikování (U Rotundy II), Vodní hudba (Fontána v kolonádě), Zahradní sochařský ateliér (U zápasníků)

9.00 – 17.00 Komentované prohlídky / Prohlídky pro širokou veřejnost / Čestný dvůr Květné zahrady

10.00, 11.00, 15.00 Komentované prohlídky / Prohlídky pro odbornou veřejnost / Čestný dvůr Květné zahrady

HLAVNÍ PROGRAM

12.00 – 12.15 Divadlo | Geisslers Hofcomoedianten: Chůdy – Křesťanské hodiny / Kolonáda

13.00 – 14.30 Slavnostní otevření Květné zahrady / Studený skleník

15.00 – 16.15 Divadlo / Geisslers Hofcomoedianten: Romeo a Julie (ve)dle Romia a Juliety / U zápasníků

18.00 – 19.15 Hudba a tanec | Musica Florea Ensemble Hartig: Hudební lahůdky francouzského a italského baroka / Studený skleník
18.15 – 19.30 Divadlo / Geisslers Hofcomoedianten: Dvě komedie v komedii / Ptáčnice
20.00 – 22.00 Opera / Hudební lahůdky & Opera na cestách: Domenico Sarri : Didone
abbandonata / U Rotundy

22.00 Imaginace / Theatrum Pyrotechnicum: Barokní ohňostroj / Kolonáda

 

NEDĚLE 7. 9. 2014 9.00 – 18.00

STÁLÝ PROGRAM

9.00 – 17.00 Komentované prohlídky / Prohlídky pro širokou veřejnost / Čestný dvůr Květné zahrady

11.00 Komentované prohlídky / Prohlídky pro odbornou veřejnost / Čestný dvůr Květné zahrady

10.00 – 16.00 Hry / Hra v kuželky (Kuželna), Zahradní sochařský ateliér (U zápasníků), Bludiště (Bludiště), Ateliér geometrie (Lví fontána), Mozaikování (U rotundy II), Vodní hudba (Fontána v kolonádě), Ateliér tance (Holandská zahrada), Ateliér alegorie (Králičí kopec)

HLAVNÍ PROGRAM

11.00 – 12.15 Divadlo / Geisslers Hofcomoedianten: Lakomec / Studený skleník

14.00 – dle zájmu diváků Divadlo /| Geisslers Hofcomoedianten: Ambrosia / Rotunda

16.00 – 18.00 Hudba a tanec / Plaisirs de Musique : V zahradách Madridu a Versailles /
U Rotundy

 

Vstupenky

plné vstupné v předprodeji                260,- Kč

rodinné vstupné v předprodeji          590,- Kč

(2 dospělí + až 3 děti do 15 let)

plné vstupné na místě                       320,- Kč

rodinné vstupné na místě                  650,- Kč

snížené vstupné na místě                  260,- Kč

(děti od 6 do 15 let, studenti, učni, ZTP a ZTP/P)

Vstupenka opravňuje držitele k návštěvě Květné zahrady po oba dva dny konání festivalu.

Vstupenky bude možné zakoupit v době konání akce na pokladně Květné zahrady v Kroměříži, v předprodeji pak na pokladně Arcibiskupského zámku, Květné zahrady, v informačním centru města Kroměříže a v síti TICKETSTREAM.

V době konání festivalu nebude možné navštívit Květnou zahradu za běžné vstupné, rovněž nebude možné uplatnit běžně akceptované slevové průkazy. Držitelé osobních permanentek do Květné zahrady na rok 2014 mají vstup na festival zdarma.

V pátek 5. září bude Květná zahrada pro návštěvníky uzavřena.

 

PROGRAM MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE

9:00-9:30     Prezence

Úvodní slovo

Mgr. Ondřej Zatloukal, Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (NCZK)

Ing. Petr Všetečka, Generel, zadání a supervize projektu NCZK

Ing. arch. Petr Valenta, Projekt obnovy Květné zahrady v Kroměříži

Ing. Přemysla Krejčiřík, Ph.D., Obnova stříhaných stěn ve Štěpnici Květné zahrady

12:00-13:00  Oběd

Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča CSc, Dr. de Jong a obnova Květné zahrady v Kroměříži

Mgr. Jiří Janál, Archeologický výzkum Květné zahrady – předběžné výsledky

Mgr. Jan Štětina, Operativní průzkum některých objektů Květné zahrady v Kroměříži 

Ing. Lenka Křesadlová Ph.D., Provozní fáze projektu NCZK

14:40-15:00  Pauza na kávu

Mgr. Petr Hudec, Edukační aktivity Národního centra zahradní kultury

Michael Symes, Obnova zahrady v Painshill 

Johan Carel Bierens de Haan, Historické zahrady a parky v Holandsku

 

Účast na konferenci je bezplatná.  

 

Pojďte s námi obdivovat novou Květnou zahradu, užít si festival, hudbu, tanec i divadlo!

Czech National Trust se těší na Vaši návštěvu!

Oficiálně jsme zahájili naši činnost!

Dne 18. června jsme oficiálně zahájili naši činnost na slavnostním večeru, pořádaném v historickém prostředí Reform Clubu v Londýně, za účasti Jeho excelence Michaela Žantovského, velvyslance ČR ve Spojeném království, zástupců britského parlamentu, zástupce Ministra kultury ČR Zdeňka Nováka, a řady významných představitelů mezinárodních organizací činných v ochraně památek, včetně CEO britského National Trustu, Sira Simona Jenkinse.

Osobními dopisy vyjádřili svoji podporu Jeho královská Výsost princ z Walesu, Jeho excelence Emil Brix, velvyslanec Rakouska v Londýně, generální ředitelka Britského National Trustu Helen Ghosh, Prezident International National Trusts Organisation Simon Molesworth, a mnoho dalších.

Stavíme na tradici a principech největší britské neziskové organizace The National Trust. Jeho cílem je záchrana a obnova kulturního a přírodního dědictví v ČR.

Dr. Irena Edwards, předsedkyně správní rady Českého národního trustu, řekla: „Naším největším úkolem je zvýšit povědomí českých lidí o kulturním a přírodním dědictví naší země, ale také o památkách, které se nacházejí v místě jejich bydliště, pomoci jim navrátit hrdost na to, co vytvořili naši předkové, a zachovat toto cenné dědictví pro příští generace.“ Dr. Edwards také zdůraznila mezinárodní význam památek v ČR a záměr Českého národního trustu získávat pro jejich obnovu finanční podporu jak doma, tak v zahraničí.

Ředitelka Eva Žallmannová představila pilotní projekt, jímž je rekonstrukce hrobky a kaple Marie von Ebner-Eschenbach ve Zdislavicích u Kroměříže. Plánujeme toto výjimečné místo zrekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti v roce 2016 a připomenout tak 100. výročí úmrtí jedné z nejpozoruhodnějších osobností evropské literatury 19. století, jejíž český původ a mezinárodní význam reprezentují společné kulturní dědictví národů Střední Evropy.

Odkaz na video zde: http://vimeo.com/97903640

Součástí akce byla charitativní sbírka, jejíž výtěžek, 22,000 £ (770.000 Kč) bude použit jako základ prostředků, potřebných k realizaci pilotního projektu.

Odkaz na fotogalerii zde:http://jollythompson.dphoto.com/#/album/83708t

Cíle Českého národního trustu:

  • Nacházet nové zdroje financování obnovy památkových objektů, jejich mobiliáře, zahrad, parků a přírodních území.
  • Propojovat zájmy stávajících organizací působících v památkové péči v ČR a podpořit rozvoj účinné dobrovolnické a dárcovské kultury, zaměřené na záchranu památek a péči o ně, bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem.
  • Působit mezinárodně a propojovat vzdělávací snahy zástupců a správců památkových objektů, odborníků a mladých profesionálů.
  • Navrátit místím komunitám hrdost a povědomí o památkách, podporovat je v tom, aby památky přijali za své, a rozvíjet veřejné aktivity, jejichž cílem je zachování historického dědictví pro příští generace.
  • Prosazovat změnu nepříznivých zákonů, které brání vlastníkům a správcům historických objektů získávat peníze na jejich údržbu a správu takovým způsobem, aby se tyto objekty mohly stát součástí každodenního života lidí a jejich společenství.
Czech National Trust, o.p.s.
Mlýnská brána
Sněmovní náměstí 2
767 01 Kroměříž
+420 603 417 946
info@czechnationaltrust.org
www.czechnationaltrust.org

Dnešek je Dnem kulturní rozmanitosti

Naše kulturní rozmanitost je společným dědictvím lidstva. Je zdrojem obnovy myšlenek a společností, kterými se otevíráme ostatním a tvoříme  nové způsoby myšlení . 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-development/