Hortus Magicus 2014 a Mezinárodní odborná konference

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Slavnostní otevření Květné zahrady v Kroměříži, jehož součástí je i Mezinárodní odborná konference, na které se vší hrdostí participujeme i my. Naše pozvání přijali profesionálové a zahradní architekti ze zahraničí. Jsou jimi profesor Johan Carel Bierens de Haan z Nizozemska a autor knihy Obnova zahrady v Painshill Michael Symes z Velké Británie. Naším úkolem bude postarat se o jejich program během pobytu v Kroměříži, provést je a ukázat jim nejen krásy Kroměříže.

První zářijový víkend, tedy 6. – 7. 9. 2014 se návštěvníkům slavnostně otevřou dveře do obnovené Květné zahrady v Kroměříži. Díky projektu, který byl financován z evropských fondů, budou mít návštěvníci zahrady možnost obdivovat Králičí kopec, Ptáčnici, Holandskou a Pomerančovou zahradu, ale také Pstruží rybníky a nový pěstební skleník.

Dokončením rekonstrukce Květné zahrady bude završena realizační fáze projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži (NCZK), který byl zahájen v roce 2010 a z Integrovaného operačního programu „Vracíme památky do života“ získal celkovou dotaci ve výši téměř 337 milionů korun.

Slavnosti HORTUS MAGICUS s podtitulem Festival barokní kultury v kroměřížském Libosadu představí radovánky našich předků v autentických prostorách rekonstruované Květné zahrady, jedné z památek UNESCO v Kroměříži. Barokní hudba a opera v novodobých premiérách, divadlo čerpající z původních raně novověkých her, barokní imaginace jako světelná hra a ohňostroj dle původní ikonografie a konečně hry, neodmyslitelně patřící k místu trávení volného času – Libosadu. Nahlédněte s námi dobu alonžových paruk, hedvábných punčoch, brokátů a krajek!

 

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ KVĚTNÉ ZAHRADY

PÁTEK 5. 9. 2014

10.00 – 16.00 Konference NCZK (pro registrované hosty) / Studený skleník/ Podrobný program konference níže

16.00 – 17.30 Komentovaná prohlídka (pro registrované hosty) / Čestný dvůr Květné zahrady

19.00 – 20.30 Hudba | Societas Incognitorum: Barokní květy kroměřížského hudebního archivu / Kostel sv. Mořice
SOBOTA 6. 9. 2014 9.00–22.00

STÁLÝ PROGRAM

10.00 – 17.00 Hry / Ateliér alegorie (Králičí kopec), Ateliér geometrie (Lví fontána), Ateliér tance (Holandská zahrada), Bludiště (Bludiště), Hra v kuželky (Kuželna), Mozaikování (U Rotundy II), Vodní hudba (Fontána v kolonádě), Zahradní sochařský ateliér (U zápasníků)

9.00 – 17.00 Komentované prohlídky / Prohlídky pro širokou veřejnost / Čestný dvůr Květné zahrady

10.00, 11.00, 15.00 Komentované prohlídky / Prohlídky pro odbornou veřejnost / Čestný dvůr Květné zahrady

HLAVNÍ PROGRAM

12.00 – 12.15 Divadlo | Geisslers Hofcomoedianten: Chůdy – Křesťanské hodiny / Kolonáda

13.00 – 14.30 Slavnostní otevření Květné zahrady / Studený skleník

15.00 – 16.15 Divadlo / Geisslers Hofcomoedianten: Romeo a Julie (ve)dle Romia a Juliety / U zápasníků

18.00 – 19.15 Hudba a tanec | Musica Florea Ensemble Hartig: Hudební lahůdky francouzského a italského baroka / Studený skleník
18.15 – 19.30 Divadlo / Geisslers Hofcomoedianten: Dvě komedie v komedii / Ptáčnice
20.00 – 22.00 Opera / Hudební lahůdky & Opera na cestách: Domenico Sarri : Didone
abbandonata / U Rotundy

22.00 Imaginace / Theatrum Pyrotechnicum: Barokní ohňostroj / Kolonáda

 

NEDĚLE 7. 9. 2014 9.00 – 18.00

STÁLÝ PROGRAM

9.00 – 17.00 Komentované prohlídky / Prohlídky pro širokou veřejnost / Čestný dvůr Květné zahrady

11.00 Komentované prohlídky / Prohlídky pro odbornou veřejnost / Čestný dvůr Květné zahrady

10.00 – 16.00 Hry / Hra v kuželky (Kuželna), Zahradní sochařský ateliér (U zápasníků), Bludiště (Bludiště), Ateliér geometrie (Lví fontána), Mozaikování (U rotundy II), Vodní hudba (Fontána v kolonádě), Ateliér tance (Holandská zahrada), Ateliér alegorie (Králičí kopec)

HLAVNÍ PROGRAM

11.00 – 12.15 Divadlo / Geisslers Hofcomoedianten: Lakomec / Studený skleník

14.00 – dle zájmu diváků Divadlo /| Geisslers Hofcomoedianten: Ambrosia / Rotunda

16.00 – 18.00 Hudba a tanec / Plaisirs de Musique : V zahradách Madridu a Versailles /
U Rotundy

 

Vstupenky

plné vstupné v předprodeji                260,- Kč

rodinné vstupné v předprodeji          590,- Kč

(2 dospělí + až 3 děti do 15 let)

plné vstupné na místě                       320,- Kč

rodinné vstupné na místě                  650,- Kč

snížené vstupné na místě                  260,- Kč

(děti od 6 do 15 let, studenti, učni, ZTP a ZTP/P)

Vstupenka opravňuje držitele k návštěvě Květné zahrady po oba dva dny konání festivalu.

Vstupenky bude možné zakoupit v době konání akce na pokladně Květné zahrady v Kroměříži, v předprodeji pak na pokladně Arcibiskupského zámku, Květné zahrady, v informačním centru města Kroměříže a v síti TICKETSTREAM.

V době konání festivalu nebude možné navštívit Květnou zahradu za běžné vstupné, rovněž nebude možné uplatnit běžně akceptované slevové průkazy. Držitelé osobních permanentek do Květné zahrady na rok 2014 mají vstup na festival zdarma.

V pátek 5. září bude Květná zahrada pro návštěvníky uzavřena.

 

PROGRAM MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE

9:00-9:30     Prezence

Úvodní slovo

Mgr. Ondřej Zatloukal, Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (NCZK)

Ing. Petr Všetečka, Generel, zadání a supervize projektu NCZK

Ing. arch. Petr Valenta, Projekt obnovy Květné zahrady v Kroměříži

Ing. Přemysla Krejčiřík, Ph.D., Obnova stříhaných stěn ve Štěpnici Květné zahrady

12:00-13:00  Oběd

Doc. Dr. Ing. arch. Otakar Kuča CSc, Dr. de Jong a obnova Květné zahrady v Kroměříži

Mgr. Jiří Janál, Archeologický výzkum Květné zahrady – předběžné výsledky

Mgr. Jan Štětina, Operativní průzkum některých objektů Květné zahrady v Kroměříži 

Ing. Lenka Křesadlová Ph.D., Provozní fáze projektu NCZK

14:40-15:00  Pauza na kávu

Mgr. Petr Hudec, Edukační aktivity Národního centra zahradní kultury

Michael Symes, Obnova zahrady v Painshill 

Johan Carel Bierens de Haan, Historické zahrady a parky v Holandsku

 

Účast na konferenci je bezplatná.  

 

Pojďte s námi obdivovat novou Květnou zahradu, užít si festival, hudbu, tanec i divadlo!

Czech National Trust se těší na Vaši návštěvu!