V pátek 5.9. 2014 proběhla v rámci Slavnostního otevření Květné zahrady mezinárodní odborná konference, jejímž tématem byla rekonstrukce Květné zahrady

V pátek 5.9.2014 proběhla v nově zrekonstruované oranžerii v kroměřížské Květné zahradě mezinárodní konference, jejímž tématem byla rekonstrukce Květné zahrady. Jednotliví mluvčí prezentovali průběh a výsledky prací, které byly součástí projektu celkové obnovy této významné památky zahradního umění. Příspěvky se věnovaly archeologickému a stavebně-historickému průzkumu, projektové přípravě, architektonické koncepci, ale také výběru použitých materiálů, technik a postupů.

Na konferenci přijali pozvání, které zprostředkoval Czech National Trust, významní zahraniční hosté – historik umění Michael Symes z Velké Británie, který přednesl příspěvek o slavné anglické zahradě a komponované krajině v Painshill, a holandský expert Johan Carel Bierens de Haan, jehož přednáška se týkala zkušeností s obnovou zahrad při Palais Het Loo. Oba hosté se zúčastnili bohatého doprovodného programu, který zahrnoval komentované prohlídky nově otevírané Květné zahrady, kulturního programu, pořádaného v rámci festivalu Hortus Magicus, ale i komorního posezení u vína v Arcibiskupských vinných sklepích spolu s přáteli a příznivci Czech National Trust.

Michael Symes:
Anglický specialista na historické zahrady, zejména na díla zahradního umění 18. století. Je univerzitním pedagogem, autorem řady odborných i populárně-naučných publikací o historických zahradách, věnuje se vědecké práci a publikuje odborné texty. Je členem rady Společnosti pro historické zahrady (Garden History Society).

Johan Carel Bierens de Haan:
Holandský historik umění se zaměřením na historické zahrady. Je hlavním kurátorem jedné z nejvýznamnějších památek v Holandsku – Palace Het Loo. Věnuje se vědecké, publikační a metodické činnosti v oboru historie a obnovy památek zahradního umění. Je zakládajícím členem INTO, místopředsedou Holandské společnosti pro historické zahrady a členem komise a rady Europa Nostra.