Nový smysl starým hodnotám

Soustředíme síly a prostředky k záchraně dědictví naší země. Vracíme život do míst, která tvoří naši národní identitu.