INTO Places

Kam se všude dostanu?

Všechna zpřístupněná místa naleznete na webu INTO Places. Níže jsou uvedena místa v České republice.

O nových místech vás budeme průběžně informovat.

Památník Marie von Ebner-Eschenbach

Pozoruhodná klasicistní hrobka s nádhernou kaplí se nachází v obci Zdislavice blízko Kroměříže. Místo je obdivuhodné svým technickým a architektonickým řešením, jedinečnou atmosférou i citlivým začleněním do terénu s dálkovými výhledy do krajiny. Marie von Ebner-Eschenbach, patří mezi nejvýznamnější evropské literární osobnosti 19. století. Tato básnířka a filantropka byla dvakrát nominována na Nobelovu cenu za literaturu, v roce 1910 a 1911, a byla první ženou, která získala doktorát na Vídeňské univerzitě.

Otevřeno: květen–říjen, každou lichou sobotu, nebo dle domluvy

Domlouvejte na
intoplaces@czechnationaltrust.org

Zámek Loučeň

Zámek Loučeň je romantický barokní zámek s původními interiéry. Je postaven na místě středověké tvrze z počátku 13. století. Obklopuje ho rozlehlý anglický park, který je obohacen o celoevropský unikát – soubor 12 labyrintů a bludišť. Zámek má bohatou historii, nabízí zajímavé expozice a tematické prohlídky, speciální dětské prohlídky, pikniky v zámeckém parku, soutěže a bohaté programy během zámeckých slavností.

Otevřeno: Zámecký areál je otevřen denně od 9:00 do 18:30, v sobotu a neděli od 9:00 do 20:00

Prohlídky zámku – denně (detailní rozpis časů prohlídek)

Uhelný mlýn a Kotelna Libčice nad Vltavou

Originální rekonstrukce a konverze objektu bývalé kotelny a uhelného mlýna z přelomu 19. a 20. století na multifunkční prostor pro kulturní, firemní a společenské akce. Objekt má ambice se stát srdcem budoucí umělecké a kulturní čtvrti v symbióze s tradiční řemeslnou výrobou a technologickými inovacemi. Jedinečným způsobem regeneruje kdysi rozsáhlý průmyslový areál a vrací ho zpět do života místní komunity. Projekt obdržel mnoho ocenění včetně národní ceny za architekturu v roce 2013.

Otevřeno: dle domluvy

Domlouvejte na
um@uhelnymlyn.cz

Zámek Kroměříž

Barokní arcibiskupský zámek v Kroměříži patří mezi nejvýznamnější kulturní památky na Moravě. Po staletí je majetkem olomouckých biskupů a arcibiskupů, kterým sloužil jako reprezentativní sídlo a místo pro významná jednání a setkání. Zámek je národní kulturní památkou. V roce 1998 byly zámek a zámecké zahrady slavnostně zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Otevřeno: Zámecká zahrada je otevřena denně. Prohlídky 6 dní v týdnu od poloviny března do prosince. (detailní otevírací doba)

Zámek Karlova Koruna

První písemná zmínka o šlechtickém sídle, tvrzi v Chlumci nad Cidlinou, je z roku 1424. Počátkem 16. století přibylo nové renesančními opevnění. Začátkem 17. století se celé panství dostalo do majetku rodu Kinských, a to za podporu, kterou poskytl Václav Vchynský z Vchynic císaři Matyášovi v boji s Rudolfem I. Když panství zdědil František Ferdinand Kinský, začal uvažovat o stavbě nového objektu, který by vyjádřil postavení rodu. Angažoval slavného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela a stavitele Maxmiliána Kaňku. V roce 1992 byl majetek navrácen rodině Kinsky dal Borgo. Rodina začala pečovat o svůj majetek a po celé republice dohledává ztracený mobiliář. Vzniká unikátní expozice, která se zabývá historií rodu Kinských a tradicí chovu koní.

Otevřeno: duben–říjen (detailní rozpis časů prohlídek)

Hrad Kost

Původ hradu se datuje do 14. století, kdy si Beneš z Vartemberka nechává na skalním ostrohu uprostřed tří údolí vybudovat malou dřevěnou tvrz s obrannou kamennou věží. V polovině 16. století získává Kost Kryštof Popel z Lobkovic. Ten nechal přistavět pivovar, Lobkovický palác a další hospodářské budovy, které byly opevněny a připojeny k hradu. Hrad vystřídal několik majitelů včetně rodu Černínů. Poslední novodobou majitelkou hradu byla Anna Marie dal Borgo Netolická. Po roce 1989 byl majetek vrácen v restituci Giovannimu Kinskému dal Borgo, staršímu synovi Norberta Kinského a Anny Marie dal Borgo-Netolické. Hrad je dnes díky Evropským fondům (program IROP) kompletně zrestaurován.

Otevřeno: duben–říjen (detailní rozpis časů prohlídek)

Zámek Žďár nad Sázavou

Zámek Žďár nad Sázavou je bývalým cisterciáckým klášterem ze 13. století a žije již téměř 800 let bohatým životem. Barokní úpravy objektu jej prostřednictvím osoby architekta Jana Blažeje Santiniho spojují s architektonickým skvostem, slavným poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka UNESCO). Zámek překvapí nesmírně rozsáhlou nástropní barokní freskou, bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše (která je druhou největší chrámovou lodí na Moravě) a mnoha moderními atrakcemi. Patří k nim interaktivní Muzeum nové generace – klenot mezi muzei, který nadchne děti i dospělé a je snad jediným muzeem, jehož cílem je vyhnat návštěvníka z muzea ven. Rodina Kinských, která je současným majitelem zámku, velmi citlivě propojuje historii s budoucností a prostřednictvím bohatého programu vtahuje toto neuvěřitelné místo do života moderní komunity a okolní krajiny.

Otevřeno: celoročně (detailní otevírací doba)

Stará barvírna v Úštěku

Barvírna z roku 1705 ze souboru „ptačích domků“ na skalním ostrohu ve městě Úštěk, nejmenší městské památkové rezervaci v České republice. Oblast je dnes proslulá zejména chmelem, ale po staletí hrálo ve městě a okolí významnou roli soukenictví a s ním související barvířství. Zachované barvířské zařízení je jedinečným nálezem v Evropě. V objektu se dochovala řada původních konstrukcí, detailů a prvků včetně barvířského mandlu a kyp na modrotisk z 19. století. Mimořádně vysoký půdní prostor domu sloužil k sušení obarvených látek. Pod domem je v pískovcové skále vytesaný nevšední sklep. Barvírna nabízí jeden z nejlepších pohledů na město.

Otevřeno: dle domluvy + oficiální prohlídky

Domlouvejte na
info@starabarvirna.cz

Renesanční pivovar Lobeč

Pár mladých architektů renovoval, revitalizoval a znovu začlenil do života místní komunity zchátralý objekt velkolepého renesančního pivovaru v Lobči nedaleko od Prahy. Za svůj inspirativní počin obdrželi vlastníci v roce 2023 cenu za evropské dědictví Europa Nostra. Mistr sládek tu vaří šest druhů piv, restaurace nabízí tradiční českou kuchyni a v upravených prostorách je možné v pivovaře i přenocovat. Pravidelně se také konají koncerty a výstavy. Lobeč rozhodně stojí za návštěvu!

Otevřeno: duben–říjen (detailní rozpis časů prohlídek)

Rožmitálský zámek

Rožmitálský zámek, situovaný v Brdech 80 km jihozápadně od Prahy byl založen jako blatný hrad ve 13.století. Je rodištěm významné české královny Johanky z Rožmitálu, manželky husitského krále Jiříka z Poděbrad. Hrad byl v 16. století částečně přestavěn do podoby renesančního zámku. V současné době je objekt spravován spolkem dobrovolníků Rožmitálský zámek,z.s. a koná se v něm řada kulturních akcí.

Otevřeno: duben–říjen, každou sobotu od 10 do 16h, nebo dle domluvy

Domlouvejte na
info@rozmitalskyzamek.cz