Rožmitálský zámek

v Rožmitále pod Třemšínem ve středních Čechách se nachází na místě bývalého bahenního  hradu z 13. století. Hrad založil v polovině 13. století Oldřich z rodu Buziců, jako první začal používat přídomek „z Rožmitála“.  V patnáctém století získali panství a hrad páni z Rožmitálu. Zdeněk Lev z Rožmitálu nechal vystavět hlavní budovu zámku.  Narodila se tady jeho sestra královna Johanka, maželka Jiříka z Poděbrad.

Po smrti Zdeňka Lva z Rožmitálu v roce 1535 jeho synové zadlužené panství prodali.

V roce 1550 získal hrad šlechtic a královský úředník Florián Gryspek, který ho nechal přestavět na renesanční zámek. Zůstal v držení jeho rodu až do roku 1622, kdy mu jej zkonfiskoval císař Ferdinand II. O rok později ho dostal darem pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu a od té doby byl zámek až do 2. světové války v majetku arcibiskupství. Od roku 1958 je zámek chráněn jako kulturní památka České republiky, zároveň je zařazen na seznam ohrožených památek.

Zámek umístěný mezi rybníky a nedaleko hlubokých brdských lesů velmi blízko hlavního města je spjat s nejvýznamnějšími českými dějinami. Jeho raně renesanční podoba i zbytky gotického hradu jsou půvabnými a jedinečnými architektonickými ukázkami své doby. Současní majitelé po dlouhou dobu neinvestovali do údržby a rekonstrukce a zámek, přestože je staticky zabezpečen injektážemi, je v ohrožení zejména proto, že má zničenou šindelovou střechu. Celková rekonstrukce by nabídla  nové možnosti atraktivního využítí památky i okolního parku.

CNT se snaží pomoci s úpravami a vyčistění okolí zámku, na nádvoří a v parku – v letošním létě zde bude organizovat  letní pracovní pobyty. Zásadní rekonstruce objektu je však v rukou současného nebo budoucího majitele. CNT se snaží poradenským přispěním vytvořit co nejlepší podmínky pro to, aby majitelé problematickou situaci začali řešit a zámek byl tak zachráněn pro budoucí generace.

Spolek Rožmitálský zámek, z.s. hlásí:
největším úspěchem roku 2021 byla instalace nových vstupních vrat.

Brána je vizitka domu…a i zámek se po mnoha desítkách let dočkal  pod tatovkou spolku dobrovolníků nových modřínových vrat. A navíc nadmíru krásných!

Vrata jsou z výsledkem úsilím celé řady rožmitálských občanů: návrh ve spolupráci s památkáři zpracoval místní památkový specialista Ing. arch. Jan Pešta, dřevo věnovala rožmitálská firma KAISER, s.r.o. a vyrobilo je TRUHLÁŘSTVÍ Petr Kaiser, s.r.o.  Samotné výrobě se věnoval zkušený a šikovný truhlář Michal Kašpar. Kovářských prvků se ujal příbramský umělecký kovář Michael Šimek. Že to nejsou dveře velikostí zanedbatelné, dokazuje, že jedno půl metrákové křídlo muselo zvedat 11 silných mužů.

Projekt finančně podpořila Nadace Občanského fóra v rámci programu Opomíjené památky.

Vrata byla v neděli 19. září 2021 slavnostně pokřtěna za účasti téměř všech svých autorů. Věříme, že i Lvové z Rožmitálu by na ně byli náležitě pyšní!

Stránka spolku Rožmitálský zámek z.s.

Fotogalerie

Lokalita

Související aktuality