Továrna Elias Palme

Dalším z projektů, kterým se CNT rozhodl věnovat svou pozornost a aktivitu, je bývalá továrna Elias Palme – často nazývána Eliáška – v Kamenickém Šenově, který se nachází v kraji známém výrobou skla. Areál budov světově proslulé firmy je nejen kulturní památkou, nýbrž také představuje významné duchovní dědictví, které v sobě nese odkaz lustrařské tradice a nemalou částí se podílí na utváření genia loci severočeského sklářského městečka.

Objekt v secesním slohu, kterou nechal postavit Elias Palme, je dnes ve velice špatném stavu. Dřívější dominanta města, jejímž autorem by mohl být Kotěrův žák Leo Kammel – šenovský rodák a později slavný vídeňský projektant – má rozbitá okna, střecha vyžaduje zásadní opravy a štukové dekorace již z velké části opadaly. Po druhé světové válce byl objekt znárodněn, většina obyvatel musela opustit Československo a tehdejší poslední majitel továrny Harry Palme emigroval do Saska, kde v roce 1955 zemřel. Od 70. let, kdy byla v Kamenickém Šenově ukončena sklářská výroba, sloužila hlavní budova pouze jako skladiště. Současný majitel však nemá dostatek prostředků na její obnovu.

Možnosti využití tohoto objektu jsou mnohé. Ačkoli se výroba do těchto prostor už asi nevrátí, bylo by možné je využít jako muzeum lustrů a případně jako otevřené dílny pro sklářské umělce a jejich workshopy. Společně s domácími i zahraničními sponzory by nákladnou rekonstrukci podpořil i Liberecký kraj. Zásadním krokem však je, aby se podařilo objekt odkoupit od současného majitele. CNT se připojilo k otevřené výzvě na záchranu objektu adresované zastupitelským orgánům  Severočeského kraje.

Fotogalerie