Kostel sv. Václava ve Vršovicích

Jedním ze zajímavých úkolů oživení pražské avantgardní architektury minulého století je dokončení sochařské výzdoby Gočárova kostela Svatého Václava v Praze 10 – Vršovicích na Čechově náměstí. Tato vyjímečná funkcionalistická sakrální stavba má své mimořádné místo nejen v české ale i světové architektuře první poloviny dvacátého století.

Josef Gočár zde zamýšlel zakomponovat pod strop hlavního vchodu kostela rozsáhlý reliéfní pás s figurálními výjevy legendy života sv. Václava a do spodní části zvonice měla být umístěna monumentální socha sv. Václava. Pověřil tímto úkolem sochaře Bedřicha Stefana, jednoho z představitelů meziválečné výtvarné elity.

Druhá světová válka, předčasná smrt architekta a následný vývoj  znemožnily uskutečnění záměru a dokončení tohoto díla. V pozůstalosti sochaře se však zachovaly téměř úplné návrhy k realizaci sochy a  reliéfu v poměru 1:10.  Na žádost pana ing. Jiřího Stefana, synovce  umělce, vytvořil sochař Jan Roith čtyřmetrový model sochy světce. Díky úsilí nadšenců, farnosti a Městské části Praha 10 se podařilo v roce 2010  vyrobit a instalovat bronzovou sochu sv. Václava podle tohoto odlitku a instalovat ji v kostele.

Druhým krokem by nyní mělo být dotvoření reliéfního pásu do vstupu do kostela. Jedná se o sochařsky vyjádřené významné úseky z životní cesty patrona kostela sv. Václava (narození; křest; postřižiny; působení sv. Ludmily; pomoc potřebným; chléb; víno; andělé a Zlický; večeře; smrt; pohřeb). Zachované podklady jsou z největší části (cca dvou třetin) již reliéfně zpracované; jsou to jednotlivé kompozice v měřítku 1:10, dále pak jsou to různé varianty komposic v kresbě a pak několik kreseb kolorovaných. Podle vzpomínek pana ing. J. Stefana autor zamýšlel, ve shodě s arch. Gočárem vytvořit tuto monumentalní plastiku (výška dva metry a délka téměř třiceti metrů) ve finální podobě polychromovanou.

Vlastní případná realizace díla by se měla nejlépe ubírat klasickou cestou – zhotovením třetinového modelu v hlíně a odlitím do sádry. K převedení do finální podoby se pak  jako nejvhodnější materiál  jeví tzv. románský cement. Je to klasický trvanlivý materiál, který lze jednak odlévat, ale pak také následně kamenicky opracovávat.

Podobně jako byla sponzorsky realizována socha sv. Václava by bylo skvělé, kdyby se podařilo najít finance i pro tento mimořádný projekt. Kostel sv. Václava by dokončením plánované sochařské výzdoby získal další mimořádnou hodnotu.

Fotogalerie

Lokalita