Literární stezka Marie von Ebner-Eschenbach

Okolí Zdislavic na Kroměřížsku (Zlínský kraj) se dosud pyšní krásnou krajinou, jak ji zachytila ve svém díle moravská německy píšící spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach. Z tohoto důvodu se stává památník Marie Ebner s její hrobkou v blízkosti zámku nejen cílem, nýbrž východiskem pro procházky poetickou krajinou, jak to činila sama spisovatelka.

Klíčovou ideou je zde text M. Ebner. V jedné ze svých knih popisuje, jak se vydává na procházku kolem zámku, snad cestou do Hoštic a uvědomuje si, že kráčí po chodníčku, po kterém chodili její předkové i místní lidé. Zamýšlí se, co asi každý z nich zažil a co si přál a jak se mu to splnilo. Kdo zde bude kráčet v budoucnu? Poutník se tak stává součástí tohoto Mariina příběhu generací a najednou je to i jeho příběh. I jeho čas je zpomalen tak, že je měřen pouhým krokem …

Trasa

V rámci projektu Literární stezka Marie Ebnerové z Eschenbachu je vytvořen okruh o délce zhruba 4 km, který je trasován od Zdislavického zámku a areálu s hrobkou k Hoštickým alejím a od nich se cesta obloukem vrací zpět. Cesta značená klasickou turistickou značkou pro naučné stezky je doplněna o sedm zastavení v podobě laviček s citacemi z díla Marie Ebner, které popisují zdejší krajinu, popř. jejími aforismy. Bude dbáno na to, aby se tato zastavení stala svým ztvárněním součástí krajiny. Vzhledem k mezinárodnímu významu spisovatelky bude informační systém ke stezce vybaven cizojazyčnými verzemi textu – anglickou a německou.

Fotogalerie

Lokalita