Dnešek je Dnem kulturní rozmanitosti

Naše kulturní rozmanitost je společným dědictvím lidstva. Je zdrojem obnovy myšlenek a společností, kterými se otevíráme ostatním a tvoříme  nové způsoby myšlení . 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-development/