Záchrana Čínského pavilonku

Czech National Trust věnoval 122 tisíc Kč na záchranu Čínského pavilonu, romantické stavby v Podzámecké zahradě v Kroměříži, památce UNESCO.
Částka je dosavadním výtěžkem veřejné sbírky, kterou pro tuto památku pořádá CNT ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, dary se shromažďují na transparentním účtu ČSOB č. 270472892 / 0300. Sbírka stále pokračuje, cílová částka byla stanovena na 700 tisíc Kč.
Letošní zimu, která mohla být jeho poslední, pavilonek přečká v bezpečí a to i díky nám – v těchto dnech byla dokončena první fáze záchrany – statické zabezpečení a základní sanace konstrukcí v hodnotě přes 250 tisíc Kč. Jsme hrdí na to, že naše sbírka pokryla téměř polovinu této částky a děkujeme všem dárcům, kteří na záchranu přispěli.