Malé poklady pražských ulic

Řada projektů, které se zabývá opravou a rekonstrukcí drobných uličních architektonických prvků, náhradou některých zmizelých sochařských objektů a rekultivací částí uličního prostoru. Kurátorem skupiny projektů je architekt a historik umění Zdeněk Lukeš.

Toto jsou některé z Malých pokladů pražských ulic:

Proluka Diamant

Mezi ulicemi Spálenou a Magdalény Rettigové

Rekultivace prostoru mezi kostelem Nejsvětější trojice a domem Emila Králíčka Diamant, včetně opravy kubistického orámování barokní plastiky sv. Jana Nepomuckého a kubistické kašny, která se nachází v tomto prostoru

Orámování sochy je dílem architekta Emila Králíčka, který s firmou Matěje Blechy projektoval dům Diamant i přilehlý dvorek směrem ke kostelu. Původní barokní niku Králíček přisadil k boční zdi kostela a umístil do ní dnes nefunkční kubistickou kašnu. Zatímco dům Diamant byl pěkně opraven současnými vlastníky, zákoutí mezi domem a kostelem, které by mohlo být příjemnou odpočinkovou oázou, je dnes značně zanedbané. Orámování sochy je silně poničené a v nefunkční rozpadající se kašně sídlí velké hejno holubů.

Chtěli bychom celý prostor zrekultivovat, začlenit příjemné posezení a zeleň, zprovoznit kašnu a vhodně umístit dva zbylé kubistické sloupky.

Plastika Otto Gutfreunda

Jungmanova 35

Chceme se zasadit o znovuvytvoření mimořádné dynamické plastiky známého sochaře Otto Gutfreunda (1889-1927), jehož dílo je zastoupeno i ve sbírkách Muzea moderního umění v New Yorku. Jde o monumentální soukolí, do něhož byl integrován znak firmy Škoda. Objekt byl původně umístěn na atice budovy Škodových závodů v Jungmannově ulici (dům samotný je dílem světoznámého architekta Pavla Janáka) .

V 60. letech byla plastika sňata, aby mohla být opravena. Neznámý zloděj ji tehdy rozebral a odcizil. Již tehdy ředitel Národní galerie Jiří Kotalík apeloval na to, aby byla vyrobena kopie a vrácena na původní místo. Dodneška se tak nestalo. Naštěstí však  existuje původní bronzový Gutfreundův model i bohatá fotodokumentace.

Usilujeme o zhotovení kopie tohoto skvělého uměleckého díla, které by poté bylo znovu osazeno na původní místo na střeše budovy.

Světelná plastika Zdeňka Pešánka

Jeruzalemská 2

Obnova kdysi velmi oceňované světelné plastiky Zdeňka Pešánka (1896-1965). Sochař a architekt byl jedením z umělců české avantgardy 20. a 30. let. Je světovým průkopníkem světelné a kinetické plastiky. Zmiňovaný objekt se nacházel na markýze budovy Edisonovy transformační stanice (architekt František Albert Libra) na piazzettě při Jeruzalémské ulici, za kostelem sv. Jindřicha.

Stanice už neslouží původnímu účelu a před několika lety byla kvalitně rekonstruována prof. Ladislavem Lábusem na administrativní objekt (objekt je dnes v soukromých rukou). Návrat prvku, který dodnes považují výtvarníci, architekti i teoretici za jeden z nejpůsobivějších, by byl významnou událostí mezinárodního významu. V devadesátých letech byla pro potřeby NG vyrobena kvalitní replika (oproti originálu v o něco menším měřítku), která je dnes umístěna ve vestibulu Veletržního paláce (prostor kavárny). Existují i původní fotografie i plány.

Chtěli bychom vytvořit kopii původního díla a umístit je na průčelí stavby, kde se nacházela ve 20. a 30. letech. Obnovení této atrakce by bylo bezesporu přijato s nadšením odbornou veřejností na celém světě, neboť Pešánkova tvorba je dnes proslulá a velmi oceňovaná.

Meteorologické sloupky

  1. Před vchodem na Masarykovo nádraží
  2. Roh Buzulucké a Vítezného náměstí

Jedná se konkrétně o dva kamenné sloupky, které sloužily k informování o tlaku a teplotě vzduchu a udávaly také přesný čas.

Sloupky jsou velmi pěkným, i když drobným architektonickým prvkem v ulici, pocházejí zhruba okolo roku 1910. Dnes otlučené, počmárané a nefunkční se zaslepenými okénky, představují objekty, o nichž si vlastně není nikdo jistý k čemu na ulici jsou.

Ve spolupráci s meterologickým ústavem bychom chtěli obnovit měřící zařízení, nahradit chybějící skleněná okénka, očistit a zrestaurovat kámen sloupků. Ty by se pak staly zajímavým a přitažlivým detailem ulice, který by jistě ocenili jak pražané tak návštěvníci města.