Zahradní slavnost k poctě Marie von Ebner-Eschenbach v zámeckém parku ve Zdislavicích

V neděli 13. září uběhlo na den přesně 190 let od narození Marie von Ebner-Eschenbach, zdislavické rodačky a jedné z nejslavnějších německy píšících osobností literatury 19. století, které se ne náhodou často přezdívá „rakouská Božena Němcová“. U této příležitosti proběhla v překrásném prostředí zámeckého parku ve Zdislavicích zahradní slavnost, jež byla organizována v rámci festivalu Meeting Brno a byla připravena ve spolupráci s Czech National Trustem, Českým centrem Vídeň, obcí Troubky-Zdislavice, Německým kulturním spolkem regionu Brno a Rakouským kulturním fórem v Praze.

Krátce po druhé hodině odpolední přivítal více než 100 návštěvníků svým krátkým projevem Ondřej Varaďa, starosta Zdislavic, po kterém následoval výklad o historii obce Zdislavice a proměnách zámku v podání Jiřího Rotschedla. Za Czech National Trust následně promluvil Martin Krčma, který hovořil na téma rekonstrukce hrobky Dubských, místa posledního odpočinku Marie von Ebner-Eschenbach a našeho pilotního projektu. Tuto část programu pak zakončil krátkým projevem Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje.

V následující sekci programu představila návštěvníkům osobnost Marie von Ebner-Eschenbach Eleonora Jeřábková, literární vědkyně a germanistka, a poté následovala komentovaná prohlídka plakátové výstavy o Marii von Ebner-Eschenbach v podání jejích autorů, manželů Zuzany a Eugena Brikciusových. Výstava se skládala z několika plakátů rozmístěných po zámeckém parku a návštěvníci k ní měli volný přístup po celou dobu konání akce.

Po krátké pauze následovala komentovaná prohlídka hrobky Dubských v podání zástupců Czech National Trustu. Stejně jako k výše zmíněné výstavě měli i do hrobky návštěvníci volný přístup po celou dobu akce a u vstupu do hrobky měli navíc možnost přispět do sbírkové pokladničky. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kdo se rozhodli naši organizaci a pilotní projekt podpořit svým příspěvkem. Pokud byste chtěli naši činnost a projekty podpořit dodatečně, můžete tak učinit online zde či zde.

Celou akci zakončilo představení „Fialky“ z pera Marie von Ebner-Eschenbach v podání ochotnického divadla, které mělo mezi návštěvníky obrovský úspěch, a autorské čtení Pavly Horákové a Ursuly Wiegele, které moderoval Mojmír Jeřábek, ředitel Českého centra Vídeň.

Velice nás potěšil zájem veřejnosti o osobnost a dílo Marie von Ebner-Eschenbach, stejně jako o náš pilotní projekt a už teď se těšíme na budoucí akce a setkání!