Okřídlený šíp Otto Gutfreunda

Příběh Okřídleného šípu

Škodův palác, který se nachází v Jungmannově ulici na Praze 1, dnešní sídlo Magistrátu hlavního města Prahy, je významná pozdně kubistická budova postavená mezi lety 1925 – 1926. Iniciátorem stavby byly Škodovy závody a hlavním architektem se stal profesor na pražské Umělecko-průmyslové škole Pavel Janák, který je zároveň autorem i přilehlého paláce Adria či pardubického krematoria. Součástí architektova návrhu byla i plastika, jejímž autorem se stal světově proslulý sochař Otto Gutfreund.

Otto Gutfreund se narodil roku 1889 ve Dvoře Králové. Studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze a na akademii Grande Chaumiere v Paříži. Během 1. světové války byl jako člen Cizinecké legie několik let vězněn v táborech ve Francii. Po válce se vrátil zpět do Československa, kde později působil jako profesor na pražské UMPRUM. Účastnil se mnoha zahraničních výstav, jeho dílo je zastoupeno ve sbírce newyorského Muzea moderního umění. Je autorem sochy T.G.M. v Hradci Králové a mnoha dalších prací pro veřejný prostor.

Socha na atice Škodova paláce hraje v díle O. Gutfreunda velmi zásadní roli. Po skončení 1. světové války byl sochař oslovován pro mnohé veřejné zakázky, které vyžadovaly spíše dekorativní přístup k tvorbě, což autora odvádělo od možnosti volného vyjádření. Práce na plastice pro Škodovy závody pro Gurfreunda představovala příležitost vymanit se z v té době již vyčerpaného figurativního civilismu a zvolit velice inovativní řešení čerpající z nadšení pro techniku a estetiku strojů za využití reálných předmětů.

Při studiu vývoje návrhů kompozice k této plastice můžeme vidět, jak autor postupně upouštěl od práce s figurou, postavou dělníka, poté inženýra, který splývá se strojem. Konstantním prvkem všech návrhů však vždy zůstalo logo Škodových závodů v centrální pozici kompozice. Závěrečný návrh, který byl realizován pak pracuje se zvětšenými koly z reálné produkce Škodových závodů a hlavní motiv plastiky lemovaly dva elegantně zakřivené nosníky.

Osud sochy

60. léta se pro tuto mimořádnou sochařskou práci stala osudnými. Plastika byla sejmuta za účelem nutné renovace z důvodu poškozeného materiálu. Vzhledem k určení plastiky jako symbolu strojíren poněkud překvapí, že nebyla odlita z kovu, nýbrž se jednalo o dřevěnou konstrukci pokrytou měděným plechem. Naneštěstí byla socha nedopatřením odvezena do sběrných surovin, odkud už se nikdy zpět nevrátila.

CNT usiluje o zhotovení kopie tohoto významného uměleckého díla. V současné době probíhají finální jednání s vlastníkem budovy o obnově a znovu osazení atiky touto jedinečnou dominantou.

Na projekt je možné přispět na transparentním účtu 280495094/0300, případně přes portál Darujme.

Informační film

Fotogalerie

Lokalita

Finanční náročnost projektu

4.500.000 Kč

2%

Číslo transparentního účtu: 280495094 / 0300

Související aktuality