Letní pracovní pobyty

Czech National Trust podporuje obnovu kulturního dědictví v České Republice. Za tímto účelem pořádáme ve spolupráci s National Trust of England  a s vlastníky památek dobrovolnické pracovní pobyty k znovuodhalení historických hodnot, rekonstrukci památek a jejich navrácení do života.

Dobrovolníci si sami hradí cestu, ubytování a stravu. Pracovní pobyt v délce 1 týdne zahrnuje 5 pracovních dnů a 1 volný den, během kterého mají dobrovolníci jako odměnu za práci možnost navštívit běžně nepřístupné části památkových objektů.

Working Holidays 2017

V týdnu od 20. do 27. srpna 2017 jsme v Praze přivítali skupinku deseti dobrovolníků z Anglie a Irska, kteří se zapojili do programu CNT s názvem Working Holidays. Bydleli v jedinečných prostorách kláštera u Kapucínů a pracovali ve Strahovském lesoparku, na jeskynních pustevnách a jejich okolí. Nejenže vyčistili perfektně poustevny a okolní stráně lesoparku, ale také rozšířili cestičky, a navíc objevili kamenná sedátka vytesaná do pískovcových kamenů, o nichž nikdo netušil, že existují! Za odměnu jsme pak pro ně měli připravený program. Hlavní knihovník Strahovské knihovny provedl celou skupinu prostory, které nejsou návštěvníkům běžně zpřístupněné. Historik Zdeněk Lukeš našim dobrovolníkům zorganizoval prohlídku Pražského hradu a ředitelka CNT Eva Heyd skupinu provedla Olšanskými hřbitovy, kde CNT aktuálně podporuje projekt adopce významných hrobů osvojením si náhrobku malířky Marie Dostálové od sochaře Stanislava Suchardy. Závěrem se skupina vypravila na hrad Karlštejn. Jsme velice rádi za pozitivní zpětnou vazbu účastníků letošního ročníku. Spokojeni byli i zástupci Strahovského kláštera. I my vnímáme smysluplnost a význam tohoto projektu, což nám dodává motivaci k organizaci dalších Working Holidays.

Aktuálně začínáme pracovat na plánu pro Working Holidays 2018. Po Konferenci národních Trustů na Bali vznikly také základy spolupráce s dalšími evropskými trustovými organizacemi, a CNT by tak mělo již brzy začít pořádat Working Holidays pro dobrovolníky z Čech v partnerských organizacích.

Fotogalerie

Lokality