Seznamte se s našimi aktivitami

Projekty

Vyberte si projekt, který byste rádi podpořili

Stará barvírna v Úštěku

Výjimečná památka evropského významu, barvírna z roku 1705 ze souboru „ptačích domků", stojí na skalním ostrohu ve městě Úštěk. Zachované barvířské zařízení je jedinečným nálezem v Evropě. Objekt se zděným přízemím, roubeným patrem a sklepem vytesaným do pískovcového podloží prošel složitým stavebním vývojem. Dochovala se v něm neobvykle rozsáhlá řada původních konstrukcí, detailů a prvků. V barvířské dílně jsou zbytky barvířského mandlu a barvířského zařízení z počátku 18. století a nádrž na zhotovování modrotisku barvením v indigu z 19. století. Mimořádně vysoký půdní prostor domu sloužil k sušení obarvených látek. Dům utrpěl dlouhodobou nedostatečnou údržbou po roce 1945. V současné době probíhá obnova krovu a připravují se plány na celkovou rekonstrukci. Záměrem je umožnit návštěvníkům z řad veřejnosti seznámit se především s barvířskou dílnou.

Více informací

Rožmitálský zámek

Rožmitálský zámek, umístěný mezi rybníky a nedaleko hlubokých brdských lesů, je spjat s nejvýznamnějšími českými dějinami. Jeho raně renesanční podoba i zbytky gotického hradu jsou půvabnými a jedinečnými architektonickými ukázkami své doby. Zámek je v současné době v ohrožení zejména kvůli zničené střeše. Kromě pomoci s úpravami, vyčistěním a obnovou bezprostředního okolí zámku, parku a nádvoří se CNT snaží poradenským přispěním vytvořit co nejlepší podmínky pro to, aby majitelé problematickou situaci začali řešit a zámek byl tak zachráněn pro budoucí generace.

Více informací

Továrna Elias Palme

Továrna Elias Palme se nachází v Kamenickém Šenově, mezi Novým Borem a Českou Kamenicí. Od poloviny 17. století se v tomto kraji začalo vyrábět a opracovávat sklo. Rod Kinských v Novém Boru pak také založil dodnes fungující sklářskou školu. Kromě rodiny Kinských v oblasti také žily rodiny Kreybichových a Palmeových, které se věnovali především výrobě a exportu sklářských produktů. Josef Palme v Kamenickém Šenově započal výrobu lustrů se skleněnými ověsky a jeho syn Elias Palme výrobu ještě rozšířil a nechal postavit novou továrnu. Ta byla v roce 1905 doplněna ještě o další objekt s průčelím v secesním stylu podle návrhu neznámého architekta.

Více informací

Kostel sv. Václava ve Vršovicích

Jedním ze zajímavých úkolů oživení pražské avantgardní architektury minulého století je dokončení sochařské výzdoby Gočárova kostela Svatého Václava v pražských Vršovicích. Josef Gočár zde zamýšlel zakomponovat pod strop hlavního vchodu kostela rozsáhlý reliéfní pás s figurálními výjevy legendy života sv. Václava a do spodní části zvonice měla být umístěna monumentální socha sv. Václava. Díky úsilí nadšenců, farnosti a MČ Praha 10 se podařilo v roce 2010 vyrobit a instalovat bronzovou sochu s. Václava podle modelového odlitku a instalovat ji v kostele. Druhým krokem by nyní mělo být dotvoření reliéfního pásu do vstupu do kostela.

Více informací

Zvířetice 3D

Unikátní projekt Zvířetice 3D vznikl jako vize zprostředkovat dávnou, již neexistující skutečnost zámku ve Zvířeticích prostředky virtuální reality a opět spatřit podobu míst, která nenávratně změnila svou původní tvář. Tento projekt formou špičkové počítačové grafiky zobrazuje památku v reálném prostředí tak, jak vypadala v roce 1683, v době svého vrcholného stavebního rozkvětu.

Více informací

Beniesova vila

Beniesova vila je jednou z mála stavebních konstrukcí v kubistickém stylu na světě a zároveň jednou z mála dochovaných kubistických staveb v České republice. Postavena pro Michaela Beniese v Litoli v Lysé nad Labem podle návrhu Emila Králíčka, vila byla na počátku tohoto století označena za důležitý architektonický mezník.

Více informací