Seznamte se s našimi aktivitami

Projekty

Vyberte si projekt, který byste rádi podpořili

Památník Marie von Ebner-Eschenbach

Marie Ebnerová z Eschenbachu je považována za jednu z nejvýznamnějších literárních osobností 19. století. Přestože byla tato německy píšící spisovatelka českého původu dvakrát nominována na Nobelovu cenu za literaturu, konkrétně v letech 1910 a 1911, byla po rozpadu Rakouska-Uherska prakticky zcela zapomenuta. Rekonstrukcí její hrobky v rodných Zdislavicích chce Czech National Trust upozornit nejen na literární a kulturní odkaz této výjimečné ženy. Snahou je poukázat i na její vřelý vztah k moravskému venkovu, který byl její celoživotní inspirací, a na mimořádné sociální cítění spočívající v podpoře nadaných dětí a vybudování chudobince a školky v jejím rodišti.

Finanční náročnost projektu

15.225.000 Kč

74%

Číslo transparentního účtu: 270781337 / 0300

Více informací

Okřídlený šíp Otto Gutfreunda

Pražská skupina Czech National Trustu si dala za cíl znovu vytvořit plastiku Otto Gutfreunda, která zdobila atiku pražského Škodova paláce. Tragickou shodou okolností se však byla tato mimořádná socha zničena a trvalo dlouhé roky, než se podařilo nalézt bronzový model, který společně s několika zachovalými skicami a fotografiemi dokumentují její podobu. CNT nyní usiluje o zhotovení kopie tohoto významného uměleckého díla. V současné době probíhají finální jednání s vlastníkem budovy o obnově a znovu osazení atiky touto jedinečnou dominantou. Na projekt je možné přispět na níže uvedeném transparentním účtu, případně přes portál Darujme.

Finanční náročnost projektu

4.500.000 Kč

2%

Číslo transparentního účtu: 280495094 / 0300

Více informací

Lístek do Nového světa

Lístek do Nového světa byla série akcí a výstav, která ve dnech 21. září - 12. října 2018 připomněla mimořádné osobnosti československého kulturního života, které byly nuceny na počátku druhé světové války opustit republiku. V USA pak během doby významně ovlivnily tamní kulturní scénu. Projekt dokumentoval neobyčejné příběhy a osudy těchto lidí, představil jejich činnost a tvorbu v USA, mapoval stopy, které tam po nich stále zůstávají a na které můžeme být hrdí. V jeho rámci byla též vydána stejnojmenná knižní publikace.

Více informací

Náhrobek od Stanislava Suchardy

Czech National Trust se zapojil do projektu Správy pražských hřbitovů, který nabízí k adopci náhrobky významných osobností české historie od uznávaných umělců. CNT se v roce 2017 rozhodlo adoptovat hrob malířky Marie Dostálové, který je dílem českého sochaře Stanislava Suchardy.

Více informací

SEECHT

Staff Exchanges in European Cultural Heritage Trusts Czech National Trust (CNT) s radostí oznamuje, že již za pár dní odstartuje nový projekt výměny pracovníků mezi jednotlivými evropskými organizacemi soustředícími se ochranu národních kulturních dědictví (Staff Exchanges in European Cultural Heritage Trusts Project). Tento jedinečný projekt bude financován grantem ve výši 71 653 Euro z programu […]

Více informací

Literární stezka Marie von Ebner-Eschenbach

Krajina v okolí Zdislavic na Kroměřížsku (Zlínský kraj) se dosud pyšní krásnou krajinou, jak ji zachytila ve svém díle moravská, německy píšící spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach. Z tohoto důvodu se stává památník Marie Ebner s její hrobkou v blízkosti zámku nejen cílem, nýbrž východiskem pro procházky poetickou krajinou, jak to činila sama spisovatelka.

Více informací

Novoměstská kašna

Funkcionalistická kašna u Tančícího domu smutně stojí vedle sochy Aloise Jiráska a chátrá. Její revitalizace má význam nejen pro samotný objekt, ale především je zásadní pro rekultivaci celého přilehlého okolí.

Více informací

Letní pracovní pobyty

Czech National Trust podporuje obnovu kulturního dědictví v České Republice. Za tímto účelem pořádáme ve spolupráci s International National Trusts Organization a s vlastníky památek dobrovolnické pracovní pobyty k znovuodhalení historických hodnot, rekonstrukci památek a jejich navrácení do života.

Více informací

Proluka Diamant

CNT usiluje o rekultivaci prostoru mezi kostelem Nejsvětější trojice a domem Emila Králíčka Diamant. V rámci tohoto projektu chce také zrealizovat opravy kubistického orámování barokní plastiky sv. Jana Nepomuckého a znovuoživit kubistickou kašnu, která je umístěna v proluce. Tento prostor má obrovský potenciál stát se klidným místem k odpočinku uprostřed rušného centra Prahy.

Více informací

Čínský pavilon v Podzámecké zahradě

CNT zorganizovala sbírku, jejíž výtěžek putoval na záchranu Čínského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži, památce UNESCO.

Více informací

Kroměřížský hudební archiv

CNT provozuje sbírku na podporu hudebního archivu. Výtěžek sbírky bude věnován na restaurování vzácných hudebnin a rukopisů (Biber, Bertali, Schmelzer, Vejvanovský) a dále na nákup prokladového odkyselovacího materiálu.

Finanční náročnost projektu

100.000 Kč

75%

Číslo transparentního účtu: 274955736 / 0300

Více informací

Meteorologické sloupky

Vzpomínkou na doby dávno minulé, kdy informace o počasí nebyly každodenní a poměrně snadno dostupnou samozřejmostí, představují meteorologické sloupky. Dva z desítek sloupků, které byly rozeseté po celé republice, se dodnes dochovaly mj. i v Praze. Kamenné sloupky z roku 1914, které sloužily k informování o tlaku a teplotě vzduchu a udávaly také přesný čas, se dochovaly na Masarykově nádraží, před vchodem do hlavní budovy, a v Dejvicích, na rohu Vítězného náměstí s ulicí Buzulucká.

Více informací

Světelně-kinetická plastika Zdeňka Pešánka

CNT se snaží o obnovu velmi oceňované světelné plastiky Zdeňka Pešánka, českého avantgardního sochaře a architekta považovaného za světového průkopníka kinetismu. Plastika Edisonka se nacházela na markýze budovy Edisonovy transformační stanice (architekt František Albert Libra). Návrat prvku, který dodnes považují výtvarníci, architekti i teoretici za jeden z nejpůsobivějších, by byl významnou událostí mezinárodního významu.

Více informací

Geodetická věžička Ládví – aktivizace a rekonstrukce

CNT se ve spolupráci se skupinou Neolokator snaží o aktivizaci geodetické věžičky v pražském Ládví. Stavba je jednou z devíti zděných měřických věží v České republice z 30. let 20. století. Usilujeme o to, abychom zpřístupnili toto místo veřejnosti a umožnili tak návštěvníkům obdivovat nejen architektonické řešení této ojedinělé stavby, ale také mimořádný výhled do dalekého okolí Prahy.

Více informací