Geodetická věžička Ládví – aktivizace a rekonstrukce

CNT se ve spolupráci se skupinou Neolokator snaží o aktivizaci geodetické věžičky v pražském Ládví. Stavba je jednou z devíti zděných měřických věží v České republice z 30. let 20. století. Usilujeme o to, abychom zpřístupnili toto místo veřejnosti a umožnili tak návštěvníkům obdivovat nejen architektonické řešení této ojedinělé stavby, ale také mimořádný výhled do dalekého okolí Prahy.

V průběhu budování Astronomicko-geodetické sítě (AGS) bylo v letech 1936 − 1942 na území Čech postaveno devět zděných měřických věží. Jedna z nich se nachází na pražském vrchu Ládví a je v ní umístěn velmi důležitý geodetický bod.

Měřická věž v Ládví byla postavena roku 1936. Ládví (359 m n. m.) je druhý nejvyšší vrchol pražské kotliny, severovýchodně od jádra Kobylis. Na východním okraji končí Ládví skalnatým výběžkem, který je místem dalekého rozhledu, odkud je možné při dobré viditelnosti dohlédnout na Říp a České Středohoří. Tento rozhled při své návštěvě Ládví roku 1835 obdivoval i Karel Hynek Mácha.

Místo je nejen úžasné historicky a přírodně, ale jedná se i o druhý nejvyšší vrchol Prahy, kde bývá velice zajímavý pohled na celou Prahu, Krkonoše, Jizerské hory a dokonce i Klínovec.
Cílem projektu je oživení místa tak, aby vznikla rozhledna a místo pro relaxaci a pro pikniky. V současnosti je věžička v pronájmu Ministerstva vnitra a vlastníkem je Český úřad zeměměřičský. Připravujeme ve spolupráci s Prahou 7 a Prahou 8 projekt rekonstrukce věže a okolního prostoru. Věž by zůstala v majetku Českého úřadu zeměměřičského, ale mohla by být v nájmu další organizace nebo spolku, který by ji provozoval. Fantastické místo bude možné otevřít nejširší veřejnosti.

Fotogalerie

Lokalita