Beniesova vila

Beniesova vila se nachází 40 km od Prahy, na okraji města Lysá nad Labem, v části nazývané Litol.

Michael Benies byl důležitým producentem cukrové řepy. Před druhou světovou válkou však musel Československo opustit, po válce byla vila znárodněna a po sametové revoluci prodaná německé společnosti ARS Altmann Praha spol.s.r.o.

Návrh vily je dílem slavného architekta Emila Králíčka z roku 1912. Dům byl na počátku tohoto století označen za důležitý architektonický mezník. Vila je velká cihlová dvojpodlažní stavba s plochou střechou určenou pro střešní zahradu.

Beniesova vila je jednou z mála stavebních konstrukcí v kubistickém stylu na světě a zároveň jednou z mála dochovaných kubistických staveb v České republice, na níž lze nalézt většinu příkladů architektury tohoto typu a řadu původních zachovaných ozdob. Vila má plochou střechu a je jednou z prvních budov v zemi tohoto typu. Opravdu výjimečné je, že plochá střecha byla koncipována jako střešní zahrada. Tato myšlenka byla ve své době mimořádně pokroková. V budově se nachází nádherné složité interiéry a neobvyklé kubistické sloupy a dekorace. Velký schodišťový sál je osvětlen světlíkem ve tvaru hvězdy Davida. Okna mají neobvyklý šestiúhelníkový tvar. Mnoho z forem používaných ve vile je specificky odvozeno z tvaru cukrových krystalů.

V minulosti byla vila vždy součástí tamější komunity, protože byla spojena s jedním z hlavních zdrojů obživy v regionu. V současné době si nejen místní obyvatelé uvědomují historickou a kulturní jedinečnost budovy, ale i mnoho historiků a architektů v České republice. Proto byla v roce 2004 prohlášena za kulturní památku. Ve městě existuje skupina dobrovolníků, kteří bojují za záchranu vily. Již řadu let se snaží vzbudit povědomí veřejnosti a organizovat akce na podporu jejího zachování.

Pro další fungování vily je však nutno provést kompletní rekonstrukci včetně střechy, elektřiny, instalatérských a štukatérských prací. Existuje architektonický plán na rekonstrukci od architekta Davida Vávry a také územní plán města předpokládá rozvíjení areálu pro kulturní účely.

Opravená a rekonstruovaná Beniesova vila by mohla sloužit jako kulturnímu centrum. Mohly by se zde pořádat výstavy, nebo by se mohla stát muzeem kubismu s expozicí věnovanou práci architekta Emila Králíčka. Prostor kolem vily by se mohl stát malým parkem, kde by se konaly mnohé veřejné akce.

Majitelé v současné době začali s rekontrukcí a byla již zrenovována střecha budovy. CNT se bude snažit pomoci konzultací při hledání finančních zdrojů, eventuelně pomoci s organizací úprav v okolním parčíku.

Lokalita