Czech National Trust se stal členem INTO

Dne 24.2.2014 byl Czech National Trust předsednictvím International National Trust Organisation přijat za kandidátského člena. Tímto se oficiálně stáváme součástí celosvětové rodiny národních trustů, kam patří například The National Trust (England Wales and Northern Ireland), National Trust of Australia, Heritage Canada – The National Trust, National Trust for Historic Preservation (The United States), Europa Nastra (Belgium), Sumatra Heritage Trust (Indonesia) a další.

INTO – International National Trusts Organisation – je mezinárodní síť národních trustů a podobných nevládních organizací, které jsou po celém světě zakládány se společným cílem chránit a pro další generace zachovávat naše společné dědictví – umělecké i přírodní, hmotné i nehmotné. Prostřednictvím spolupráce, koordinace a přátelství v rámci mezinárodního společenství národních trustů INTO rozvíjí a prosazuje nejlepší postupy v péči o památky, podporuje odborné vzdělávání a zlepšuje postavení jednotlivých organizací, zakládá trusty tam, kde dosud neexistují, a vždy usiluje o prosazování zájmů ochrany celosvětového dědictví.

Více o INTO naleznete zde.