Jdeme do toho. S odvahou.

CNT se již druhým rokem účastní vzdělávacího projektu s názvem „Posilování kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti“, pořádaným Asociací veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO). Cílem projektu je pomoci menším neziskovým organizacím v rozvoji, účastní se ho 17 malých „neziskovek“ a jeho obsahem je mentoring, poradenství a odborné stáže. Doufáme, že nabízené možnosti zvýšení kvalifikace a praxe u zkušenějších dobře využijeme.

#SODVAHOU #JDEMEDOTOHO

Jako součást vzdělávacího programu „neziskovek“ prošla ředitelka CNT na začátku května jednodenní odbornou stáží v Toulcově dvoře v Praze, který je držitelem certifikátu Značka spolehlivosti: „Prověřená veřejně prospěšná organizace“.

Předsedkyně a projektová manažerka z Toulcova dvora profesionálně zodpověděly seznam otázek, vysvětlily detaily a podělily se o zkušenosti z oblasti financování a řízení projektů, žádostí o granty a dotace, jejich realizace a vyúčtování, oslovování donátorů, práce s dobrovolníky a motivace veřejnosti k zapojování se…

Možnost probrat všechny tyto otázky se zkušenými manažerkami a jejich ochota vysvětlit detaily, strategie a přímo osobní zkušenosti byla velice prospěšná a přínosná. Děkujeme Toulcovu dvoru a AVPO.