Pilotní projekt Zdislavice – shrnutí rozsahu prací v roce 2019

Rok 2019 byl bohatý na úpravy a dělnické práce v souvislosti s naším pilotním projektem ve Zdislavicích, kterým je památník Marie von Ebner-Eschenbach. Došlo zde hned k několika zásadním pokrokům, za které jsme moc rádi a které bychom s vámi chtěli prostřednictvím tohoto článku sdílet.

V uplynulém roce jsme zapracovali především na obnově terasy hrobky. Díky panu Karlu Soukeníkovi a firmě OK Stavitelství a Sanace s.r.o. se povedlo úspěšně odstranit starou izolaci a násyp, zaměřit terasu a stanovit technologický postup. V červnu 2019 byla uložena separační textilie a podkladní beton s ocelovou sítí a během letních měsíců se také zároveň povedlo přeložit horní řady kamenů ostění terasy, položit finální betonovou vrstvu a diletovat a nanést hydroizolační stěrku.

Podzim 2019 se pak nesl ve znamení kamenických prací. V říjnu se ve spolupráci s panem Petrem Novákem podařilo založit obvodový lem a uložit restaurované a nově vyrobené kameny, v listopadu pak došlo k postupnému usazování sloupků a dokončení obvodového lemu. V listopadu a prosinci bylo zároveň provedeno čištění stěn terasy, které provedla firma HP Kámen – konkrétně pan Houšť. V rámci tohoto procesu došlo k mechanickému očištění a otryskání, k čištění spár, výměně rozpadlých kamenů, k opravě spár a plošnému spárování a v neposlední řadě i k opravě vstupního portálu dolní krypty.

V prosinci 2019 došlo na položení dlažby. Bohužel bylo dokončeno pouze 40% plochy terasy, a to z důvodu nevyhovujícího počasí. Ještě zbývá dokončit spárování, dotesat obvodový žlábek, dokončit přípravu na instalaci zábradlí a provést finální hydrofobizaci povrchu dlažby. Výrobu zábradlí provádí firma pana Tomáše Holíčka ze Sovince. Jedná se o proces o několika krocích, včetně vzorkování a výroby prototypů pro účely schválení památkovou péčí. Momentálně je již zábradlí kompletně vyrobeno – chybí ještě finální zinkování a nátěr, doprava na místo a montáž. Dokončení zábradlí bude možné až po úplném dokončení kamenických prací.

Tím ale práce na hrobce Marie von Ebner Eschenbachové v roce 2019 zdaleka nekončily. Ještě se nám povedla:

  • Sanace jímky v horní části pozemku a oprava kanalizace zámku na přístupové cestě hrobky. Tato investice a realizace je v režii majitele zámku pana Josefa Gschwandtnera, včetně terénní úpravy.
  • Sanace horního betonového schodiště, jejíž realizaci měla na starost firma OK Stavitelství a Sanace s.r.o., terénní úpravy pak pan Ignác Navrátil.
  • Průběžná údržba areálu, čili sekání třikrát za rok pomocí traktoru Seco, který nám zapůjčil výrobce, a postupná přeměna přirozených společenstev z ruderálních na kvetoucí luční porosty. Průběžná údržba areálu byla v roce 2019 bohužel komplikována častými terénními pracemi.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo nám v uplynulém roce pomohli posunout náš pilotní projekt zase o kousek dál. Děkujeme!