Jak se mění proluka Diamant

S podporou CNT, grantu Nadace Občanského Fóra a pana Adama Hoffmeistera proběhla zdařilá rekonstrukce kubistického oblouku v proluce Diamant na rohu Lazarské ulice v Praze 1. Dílo architekta Emila Králíčka nyní září novou omítkou a oplechováním.

Prázdné místo uvnitř jen čeká na návrat zrestaurované barokní sochy svatého Jana z Nepomuku, kterou restauruje Galerie hl. města Prahy. Po navrácení na své místo se o plastiku bude starat Magistrát hl. města Prahy.

Jedná se o první významný krok v celkové rehabilitaci proluky Diamant mezi stejnojmenným kubistickým domem a kostelem Svaté trojice.