Majitelé nestátních památek v České republice zakládají novou asociaci ANOPA

Majitelé nestátních otevřených památek v České republice založili novou asociaci ANOPA (Asociace nestátních otevřených památek), kladoucí si za cíl celkové zastupování zájmů tohoto typu památek, a to především v souvislosti s vyjednáváním s českým státem a efektivnější propagací. Nestátní otevřené památky jsou zákonem chráněné památky přístupné veřejnosti, jež jsou existenčně závislé na příjmech z cestovního ruchu. Ačkoliv ve svých regionech mnohdy představují hlavní turistické destinace, podle signatářů zakládací listiny ANOPA jsou z pohledu státní podpory opomíjeny.

Zakládací listinu na Arcibiskupském zámku v Kroměříži podepsali zástupci vybraných památek, konkrétně:

  • Josef Nuzík, biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze, za kroměřížský zámek a Podzámeckou zahradu
  • Kateřina Šrámková, majitelka zámku Loučeň
  • starosta Brandýsa nad Labem Vlastimil Picek (Podpora občanů) za zámek v Brandýse nad Labem
  • Francesco Kinský dal Borgo, rodinný správce zámku Karlova Koruna a hradu Kost
  • Miloš Dempír, ředitel hradu Svojanov a vlastník zámku Poláky
  • Petr Lukas, zakladatel iniciativy Objevuj památky

V současné době pandemie koronaviru si výše zmínění členové od iniciativy ANOPA slibují především lepší pozici při vyjednávání o státních kompenzacích – na rozdíl od státních hradů a zámků, které kvůli nucenému uzavření v souvislosti s vládními koronavirovými opatřeními dostaly od státu kompenzace za vstupné, totiž majitelé nestátních památek kompenzace za vstupné nedostali. Iniciátoři si od vzniku asociace dále slibují také lepší propagaci památek a budou usilovat i o co nejrychlejší otevření památek v nové turistické sezoně.

Zdroj: Česká televize

Více informací, včetně krátkých vyjádření signatářů, naleznete na webu České televize zde.

Autor: Dalibor Gluck, Zdroj: ČTK

Rozhovor s Vítem Lukasem v TV Architekt

Mgr. A. Vít Lukas, český architekt a člen správní rady CNT, byl vyzpovídán jedním z našich patronů, prof. Zdeňkem Lukešem, v pořadu pro TV Architekt. “Tatínek byl architekt…a já měl rád hrady a zámky,“ uvedl Vít jako jeden z důvodů, proč se stal architektem. Svou diplomovou práci dělal na téma severní předpolí Pražského hradu a oponentem mu byl pan prezident Václav Havel, kterému se Lukasův design líbil.

Na záznam rozhovoru se můžete podívat zde.

Vedení CNT vítá novou členku do týmu, Amandu Tully

Amanda Tully

Amanda vyrostla v Denveru, hlavním městě amerického státu Colorado, a má české předky. Moravu si okamžitě zamilovala, když přijela pracovat jako dobrovolnice na našem projektu ve Zdislavicích. Amanda získala titul BA (obdoba českého bakalářského titulu) v oboru umění a historie architektury na Metropolitní univerzitě v Denveru a následně vystudovala magisterský obor památkové péče na Oregonské univerzitě. Po studiu v USA se pak přestěhovala do Zlína a nabídla Czech National Trust svou pomoc. Amanda povede naši dobrovolnickou agendu a bude se podílet na řízení našeho klíčového projektu hrobky a kaple Marie von Ebner-Eschenbach ve Zdislavicích.

Její první návštěva Evropy byla typickým studentským výletem – přicestovala pouze s batohem na zádech, dvoutýdenní časovou osou a plánem vidět co nejvíce. Domů do Ameriky se z tohoto výletu vrátila oslněna a inspirována rozsáhlou historií architektury v hlavních městech napříč Evropou, a tak se přihlásila do magisterského programu, obor památkové péče, v Oregonu. Během svého magisterského studia pak opět navštívila Evropu, tentokrát už ve spolupráci s Czech National Trustem na pracovně studijní pobyt v Kroměříži a nedalekých Zdislavicích.

Během tohoto pobytu si Amanda zamilovala českou historii a kulturu. Její předci pochází z Čech, takže její spojení s Českou republikou má skutečně hluboké kořeny. Amanda si velmi rychle dala za cíl, že se přestěhuje do České republiky, a že se bude aktivně snažit zažít plnými doušky vše, co jí země jejích předků nabídne. Tohoto cíle nakonec dosáhla a do Čech se přestěhovala v roce 2017. V současné době žije ve Zlíně, obklopena funkcionalistickou architekturou Tomáše Bati.

Poté, co se usadila v cizí zemi, zaměřila Amanda svou pozornost a snahy na zapojení se do oboru památkové péče a historie v České republice a znovu oslovila CNT. Po opětovném spojení s naší organizací jí byla nabídnuta příležitost řídit a organizovat dobrovolnické aktivity na našem pilotním projektu – rodinné hrobce Marie Ebnerové z Eschenbachu. Amanda je vysoce motivovaná, plná nadšení a již se nemůže dočkat, až se bude podílet na práci a odkazu organizace, která ji inspirovala k tomu, aby se přestěhovala na druhý konec světa.

Startujeme nový projekt výměny pracovníků mezi evropskými trusty za finanční podpory programu ERASMUS+

Czech National Trust (CNT) s radostí oznamuje, že již za pár dní odstartuje nový projekt výměny pracovníků mezi jednotlivými evropskými organizacemi soustředícími se ochranu národních kulturních dědictví (Staff Exchanges in European Cultural Heritage Trusts Project). Tento jedinečný projekt bude financován grantem ve výši 71 653 Euro z programu ERASMUS+, vzdělávacího programu Evropské unie podporujícího mobilitu ve všech sférách vzdělávání, kladoucího si za cíl zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikací a dovedností.

Czech National Trust je hlavním koordinátorem celého projektu, který bude zahájen již 7. prosince 2020 a potrvá 18 měsíců, tedy až do 6. června 2022. Partnery projektu jsou organizace soustředící se na ochranu kulturního dědictví (tzv. trusty) napříč Evropou, konkrétně International National Trusts Organisation (Spojené království Velké Británie a Severního Irska), Národný Trust n.o. (Slovensko), Herita (Belgie), Fondo Ambiente Italiano (Itálie) a National Trust for Scotland (Skotsko).

Celý projekt započne úvodní setkání zástupců všech partnerských organizací v Kroměříži, nedaleko Zdislavic a našeho pilotního projektu – památníku Marie von Ebner-Eschenbach. Mezi naplánované hlavní aktivity projektu dále patří setkání všech účastníků, během kterého proběhne společné školení pracovníků, a konference v Antverpách v březnu 2021, tradičně přitahující účastníky z více než 70 zemí světa, jež bude zastřešena organizací International National Trusts Organisation (INTO).

A jaké jsou hlavní cíle projektu? Projekt výměny pracovníků mezi jednotlivými trusty nabízí odborníkům působících ve výše zmíněných národních trustech jedinečnou příležitost společně získávat nové znalosti a podílet se na vytváření otevřenější a přívětivější atmosféry v celém sektoru ochrany evropského kulturního dědictví. Základním pilířem celého projektu je systém krátkodobých přeložení budoucích lídrů evropských národních trustů na pozice v partnerských trustech, v rámci kterých nabydou nové zkušenosti prostřednictvím tzv. profesního stínování jejich protějšků v odlišných evropských kontextech a podmínkách. Profesní stínování je forma praktické stáže, která spočívá v doprovázení a pozorování jedince při všech jeho profesních aktivitách. Na základě nově nabytých zkušeností z ostatních trustů budou účastníci projektu schopni realizovat projekty rozšiřující přístup do všech segmentů evropské veřejnosti a zároveň přivítají členy trustů z ostatních zemí v rámci výše zmíněného recipročního systému praktických stáží.

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrobka Marie von Ebner-Eschenbach na Kroměřížsku, Foto: Jakub Šnajdr, Zdroj: Meeting Brno

Hrobka Marie von Ebner-Eschenbach na Kroměřížsku, Foto: Jakub Šnajdr, Zdroj: Meeting Brno

Zdislavické proměny (Památník Marie von Ebner-Eschenbach): zrestaurovaná zadní terasa a přístup do kaple vypadají parádně!

Zdislavické proměny (Památník Marie von Ebner-Eschenbach): obnova přední terasy a vchodu do kaple se blíží do finále!

Eva Heyd představila projekt Lístek do Nového světa prostřednictvím webináře ve spolupráci s Českým centrem v New Yorku

Ve čtvrtek 10. září proběhl ve spolupráci s Českým centrem v New Yorku webinář představující projekt Lístek do Nového světa, jenž líčí neobyčejné osudy slavných i méně známých českých umělců, kteří byli nuceni odejít na počátku druhé světové války do USA, a zároveň popisuje jejich vliv na tamní kulturní scénu. Jedná se o multimediální projekt, který bude pokračovat jako výstavní projekt v Národní budově právě v Českém centru v New Yorku. Výstava se otevře návštěvníkům na podzim roku 2021.

Diváky touto jedinečnou internetovou besedou mimo Marka Hilde provázela také Eva Heyd, kurátorka projektu Lístek do Nového světa a projektová manažerka CNT. Webináře se účastnili také tři hosté, konkrétně Julia Hammid, Véronique Firkušný a Ladislav Zikmund Lender. Julia Hammid a Véronique Firkušný zavzpomínaly na své mimořádné otce – fotografa a filmového dokumentaristu Alexandra Hammida a klavírního virtuosa Rudolfa Firkušného. Ladislav Zikmund Lender, český historik architektury, pak připomněl osudy a aktivity architekta a inženýra Jaroslava Polívky, který se podílel na některých projektech slavného Franka Lloyda Wrighta. V rámci webináře měli diváci možnost shlédnout také krátký film, který vznikl v produkci naší organizace Czech National Trust.

Více informací o projektu naleznete na stránkách Českého centra v New Yorku.

Záznam celého webináře je k dispozici online: