Zahajovací setkání Erasmus+ projektu Staff Exchanges in European Cultural Heritage Trusts (SEECHT) : “ Kick-off Meeting“ v Anglii

Koordinátor, projektoví manažeři a část účastníků výměnných stáží tohoto vzdělávacího projektu se sjedou v polovině června na zahajovacím setkání v Anglii, aby si vzájemně doladili operativní a obsahovou stránku projektu a dohodli detaily výměnných pobytů. Bude to po dvou letech odkladů první setkání „naživo“ . Účastníci si zde budou vyměňovat informace, zkušenosti, hovořit o problémech, kterým čelí a sdílet úspěšná opatření, která podnikli, aby se vypořádali se dvěma tématy projektu:

  1. rozšířený přístupu k památkám
  2. vytvoření komplexní nabídky přístupných památek pro evropské návštěvníky
Evropský projekt Erasmus+ pro 6 spřátelených trustů ze šesti zemí Evropy se znovu rozjel

Konečně nám Covid dovolil znovu nastartovat mezinárodní projekt výměny expertů ze 6 zemí, který CNT koordinuje společně s INTO. Program zahrnuje čtrnácti denní výměnné studijní pobyty expertů, osobní setkání všech účastníků a vlastníků hostujících nemovitostí či institucí a končí na jaře 2023 konferencí a vydáním společné zprávy o cestě vpřed pro historické nemovitosti v post Covidové době.  Do CNT přijíždí delegáti z Anglického a Skotského National Trustu (NT). CNT vysílá delegáty do Italského a Anglického NT. Tým CNT tvoří Jana Schiebertová, Irena Edwards, Eva Hejdová a Míša Babuková.

Program setkání je již z velké části dohodnut a účastníci si v současné době připravují své příspěvky.