Erasmus+ Začala vzájemná výměna pracovníků evropských trustů mezi anglickým, skotským a českým národním trustem

Dvojice pracovníků národních trustů, Kathlen Boal, generální manažérka služeb pro návštěvníky z National Trust for Scotland a Michael Leigh generální manažér historického krajinářského portfolia oblasti Sussex anglického National Trust, dorazila tento týden do Čech na dvoutýdenní stáž, která začíná v Kroměříži. Zde budou společně s jedním ze zakladatelů a projektovým manažerem CNT Martinem Krčmou pracovat na projektu rekonstrukce památníku Marie von Ebner Eschenbach ve Zdislavicích a zabývat se otázkami revitalizace a využití přilehlého 2 hektarového parku. Martin Krčma pak vyrazí v listopadu na stáž do Anglie. Výsledkem budou projekty vzájemného zlepšení návštěvnosti objektů, které si stážisté navzájem navrhnou a zrealizují na svých nemovitostech a tím se vzájemně podělí o své zkušenosti k užitku obou stran.

Hosté se samozřejmě také seznámí s kulturně historickými skvosty Kroměříže a okolí.

Z Kroměříže se na několik pracovních dnů přesunou do objektů Karlova Koruna, která je v majetku rodiny Kinsky dal Borgo a poté na zámek Loučeň v majetku manželů Šrámkových. Obě nemovitosti jsou členové ANOPA se kterými CNT úzce spolupracuje.

Třetí část stáže bude probíhat na hradě Rožmitál pod Třemšínem pod vedením projektové manažerky CNT Evy Heyd.

Na základě těchto výměnných stáží (stínování pozic konkrétního pracovníka) a společného řešení předem vytipovaných zadání, vypracují stážisté konečnou zprávu, kde shrnou téma svého projektu, navrhnou řešení s konkrétními postupy a další možnou spolupráci.

Tématem spolupráce, výměny zkušeností a vzájemné inspirace je vylepšování nabídky a zpřístupňování evropských historických objektů a památek, lepší komunikace se všemi skupinami návštěvníků a ekonomické využití památek a forem jejich samofinancování.

Současně vyráží na výměné stáže i další dvojice z jednotlivých zúčastněných trustů, kterými jsou: FAI Italia, Herita Belgie, Národný Trust Slovensko, National Trust for Scotland a samozřejmě také National Trust ve Velké Británii.

Czech National Trust a ANOPA kooperují na projektu Erasmus+