Ticket to the New World v New Yorku

Projekt CNT Lístek do Nového světa měl v červnu úspěšnou zámořskou premiéru v České národní budově na Manhattanu. Celý program byl připraven s podporou Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s organizacemi Václav Havel Library Foundation, Dvorak Heritage Association a SVU New York. Hlavní akce se uskutečnily v rámci známého festivalu Rehearsal for Truth, který každoročně pořádá VHLF.

Dne 14.6. proběhla vernisáž výstavy výtvarných děl pěti ze 16 umělců, který projekt představoval. Jde o fotografie Alexandra Hammida, Bedřicha Grünzweiga, dále o práce designéra Ladislava Sutnara a také protiválečné karikatury Adolfa Hoffmeistra a Antonína Pelce. Úvodní panel výstavy předeslal hlavní myšlenku projektu: připomenout slavné i méně známé prvorepublikové umělce, kteří byli před druhou světovou válkou nuceni opustit republiku, emigrovali do Spojených států a zde svou tvorbou ovlivnili americkou kulturní scénu. Podrobnosti o jednotlivých osobnostech si mohou návštěvníci najít prostřednictvím QR kódu na speciálně zřízené webové stránce (www.tickettothenewworld.com). Zajímavá výstava některých téměř neznámých děl stále trvá a je k vidění ve velkém sále ve druhém patře budovy.

V den vernisáže se také večer uskutečnila beseda s kurátorkou projektu Evou Heyd o knize Ticket to the New World, kterou dvojjazyčně vydal Czech National Trust. Povídání o knize vedl americký spisovatel a překladatel Alex Zucker a účastnila se také americká historička Majda Kallab Whitaker. I když se beseda samozřejmě týkala celé knihy, řeč i otázky z publika se zaměřovaly především k osobnostem, jejiž díla byla vystavena v expozici. Majda Kallab se soustředila na aktivity zpěvačky a herečky Jarmily Novotné. Akce proběhla přesně v den osmdesátého výročí velké protiválečné demonstrace v New Yorku, která byla reakcí na Lidickou tragédii. Většina z představovaných umělců byla zapojena do zahraničního odboje a protestu se účastnila.
Beseda byla nahrávána a bude možné ji celou shlédnout v nejbližší době na youtube. Knihy si návštěvníci mohli zakoupit na místě a další jsou stále ještě k dispozici na místě výstavy.

V části České národní budovy věnované památce Antonína Dvořáka, o kterou se stará Dvorak Heritage Association, byla instalována výstava, která připomněla Jarmilu Novotnou – především její slavné portréty v rolích v Metropolitní opeře. Také tuto výtavu je stále ještě možné navštívit.

Dalším mimořádným večerem, který by součástí projektu, bylo promítání animovaných filmů kreslíře a animátora Paula Fierlingra. Společně se svou ženou Sandrou vytváří filmy odměňované nejprestižnějšími světovými cenami. Paul je jediným žijícím umělcem Lístku – do Spojených států přišel před válkou s rodiči ještě jako dítě. Sandra a Paul žijí ve Filadelfii a nemohli se představení dne 16.6. dostavit. Proto byla úvodem promítána část biografického snímku o je-jich práci. Další dva filmy, novější More Vivid Than this Morning News a starší životopisný snímek Drawn From Memory byly mistrovskou ukázkou práce studia a animátorského umění. Stejně jako první večer i promítání bylo hojně navštíveno a vyvolalo zajímavou závěrečnou diskuzi.

Záznamu rozhovoru Evy Heyd a Alexe Zuckera