Výměnná pobytová stáž SEECHT Erasmus+  v Čechách proběhla podle plánu a podle účastníků skvěle

Výměnná pobytová stáž SEECHT Erasmus+ v Čechách proběhla podle plánu a podle účastníků skvěle. CNT splnilo svoji hostitelskou úlohu na výbornou.

Naši kolegové a hosté, Kathlen Boal z Národního trustu Skotsko a Michael Leigh z britského National Trustu, ukončili 17. září svoji stáž a vrátili se se spoustou nových kontaktů, poznatků, poznámek a zážitků zpět domů. A to stejné jsme si odnesli ze setkáni i my z Czech National Trustku. Podařilo se nám stihnout a naplnit program do posledního bodu a v průběhu tohoto dvoutýdenního maratonu bylo pár zajímavých míst, osob a témat k diskusi dokonce i přidáno.

Uvádíme jen základní výčet míst, kde se potkali a vzájemně prodiskutovali své problémy a zkušenosti manažeři, majitelé a správci historických objektů:

  • Kroměříž a okolí s výjimečnými památkami, historickými souvislostmi a zvláště pak Zdislavice s naším památníkem Marie von Ebner Eschenbach představil manažer CNT Martin Krčma a zásadní podpory se mu dostalo ze strany Arcibiskupství a od kolegů z NPÚ.
  • objekt Karlova Koruna představil majitel a člen asociace ANOPA Francesco Kinsky dal Borgo
  • zámek Loučeň, skvěle manažersky vedený a v privátním držení paní Šrámkové, další člen asociace ANOPA
  • na závěr zámek Rožmitál pod Třemšínem ve správě manažerky CNT Evy Hejdové a spolku Rožmitálský zámek a pro inspiraci zámek Březnice ve správě NPU a kostelík Jana  Jakuba Ryby.

V dalších dnech by měli účastníci stáží začít z hodin prohlídek, vysvětlování a společného hledání způsobu řešení otázek a zadání začít zpracovávat závěrečnou zprávu na téma, které si každý dopředu stanovil. Zároveň se další kolegové z trustů připravují vycestovat do hostitelské země a současně připravují program pro své kolegy/hosty. Celé kolečko výměn (6x dvojice z každého trustu do jiné hostitelské země) by mělo být ukončeno nejpozději v březnu roku 2023 a pak již bude následovat představení záverečných zpráv každého stážisty a slavnostní ukončení celého projektu SEECHT Erasmus+.

A samozřejmě se budeme všichni snažit využít nových poznatků a pokračovat v navázaných kontaktech, nadále se profesionálně stýkat a vyměňovat zkušenosti na poli vedení, údržby a financování  historických památek, při práci s dobrovolníky a návštěvníky. Již dnes jsme si všichni v CNT jisti, že nám tento projekt hodně přinesl a bude nadále přinášet.