Projekt SEECHT, výměnné stáže pracovníků evropských trustů, je v plném proudu

Zástupci všech partnerských organizací se 14. až 16. června se setkali v Anglii v hrabství Surrey, kde partner a spolukoordinátor INTO zajistil skvělé podmínky pro pracovní setkání. Konečně tak mohla odstartovat řada faktických aktivit: prezentace programů výměnných stáží, koordinační schůzky mezi hostícími a vysílajícími stranami, projednávání plnění podmínek grantové dohody a práce s rozpočtem a hlavně ujasňování témat, která máme společně zpracovat.

První pracovní schůzka se konala v Polesden Lacey, venkovském sídle se skvostnými zahradami a okolními pozemky, profesionálně spravovaným a vlastněným britským National Trustem. Po nemovitosti skupinu provedla hlavní manažerka a seznámila ji se součastným organizačním a finančním nastavením provozu a se strategií zapojení a motivace dobrovolníků.
Novinkou pro všechny byl čerstvě spuštěný průzkum a školení pro zaměstnance či dobrovolníky k tématu, jak lépe a cíleně prezentovat návštěvu památek a zahrad minoritním skupinám návštěvníků a zajistit jim co nejširší a nejzajímavější rozsah služeb.

Druhý den účastníky přijal a provedl po svém „království“ manažer dalšího sídla britského National Trustu, Hatchlands Park. Je úžasné, jak jsou všichni zaměstnanci a dobrovolníci v Anglii na své objekty a zahrady hrdí a považují je opravdu za své.
Na druhé pracovní schůzce se diskutovalo, jakými procesy a aktivitami lze plnit stanovené cíle projektu, účastníci již napřímo dojednávali termíny stáží v jednotlivých zemích a domlouvali se na tématech, která budou zpracovávat.

CNT, jako koordinátor, upozornil na nutnost přípravy materiálů a prezentací, které budou potřebné pro vypracování a předložení zprávy k vlastnímu projektu každého účastníka a poté samozřejmě k vypracování a předložení celkové závěrečné zprávy v příštím roce.

Výstupy z tohoto projektu pak budou odborníkům, ostatním evropským trustům a veřejnosti prezentovány na slavnostní zakončovací schůzce – mini konferenci, která by se měla uskutečnit na jaře 2023 v Čechách.

Prodloužení trvání projektu až do roku 2023 byla i slavnostní „otvírací“ schůzka všech členů projektu naplánována na červen 2022.